Összefoglaló a teljes projekt szakmai elõrehaladásáról

Összefoglaló az „Intelligens Iskola” létrehozása Szendrõládon az oktatási informatikai infrastruktúra fejlesztésével tárgyú program szakmai elõrehaladásáról
 
Összefoglaló az „Intelligens Iskola” létrehozása Szendrõládon az oktatási informatikai infrastruktúra fejlesztésével tárgyú program szakmai elõrehaladásáról
A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0216.számú pályázat kedvezményezettje  Községi Önkormányzat Szendrõlád. A projekt megvalósítási idõszaka 2011.január 13. – 2011. november 30.

A projekt megvalósítása a közbeszerzési eljárás megindításával kezdõdött.
A Szendrõlád Község Önkormányzatának képviselõ-testülete a közbeszerzés bonyolításához külsõ segítségként  megbízta közremûködõként a Dr. Deme Lászlóné Ügyvédi Irodát.
A közbeszerzési eljárás 2011. június 24. napján indult és miután három eljárás eredménytelenül zárult végül a negyedik eljárás sikeres lefolytatását követõen 2011. november 10. napján szerzõdéskötéssel végzõdött. A négy eljárásban összességében 19, IKT eszközök forgalmazásával foglalkozó cég lett felkérve ajánlattételre. A nyertes ajánlattevõ, amely minden elõírt dokumentumot határidõre benyújtott a Chipland Kft. lett /3530. Miskolc, Rákóczi F. u. 14./. Velük történt meg a Szállítási Szerzõdés megkötése 2011.november 10. napján.
A közbeszerzési eljárás egyes lépéseirõl a megadott határidõben tájékoztattuk, állásfoglalást kértünk, adatot szolgáltattunk a közremûködõ szervezetet számára / ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-t/, Minden egyes közbeszerzési eljárásról megküldtük a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan keletkezett dokumentumokat.

2011. november 30. napján a pályázatban megnyert IKT – eszközök hiánytalanul megérkeztek telephelyre /Napköziotthonos Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola 3751. Szendrõlád, Völgy út 3./:

  • 31 db Iskolai PC
  • 5 db  Tantermi csomag
  • 1 db  Alkalmazás szerver
  • 1 db Szerver szoftver
  • 1 db WIFI csomag
  • 1 db SNI III  (gyengénlátó) csomag
  • 1 db SNI V (mozgássérült) csomag
2011. november 29-30. napján a nevelõtestület számára (2×15 fõ részére) a Stiefel Eurocart Kft. (1155. Budapest, Kolozsvár u. 13.) 10X50 perc idõtartamban gyakorlatorientált képzést tartott az interaktív táblák használatáról, melynek elvégzésérõl minden pedagógus a felnõttképzési szerzõdés alapján igazolást kapott.

Projektzáró rendezvényt 2011. december 21. napján tartottunk, melynek keretében ismertettük a projekt történetét és a megvalósulás lépéseit. A rendezvény után az interaktív táblákkal felszerelt tantermekben minden pedagógus táblabemutatót tartott a gyerekeknek, szülõknek és a meghívott vendégeknek.

Célunk, hogy a fenntartási idõszakban az IKT – eszközök használatával a hatékonytanulás -tanítás folyamatát elõsegítsük és a tanulók tanórai motiváltságát, tanulási eredményességét fokozzuk.

Szendrõlád Község Önkormányzata, „Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon” címmel, sikeres pályázatot nyújtott be, az ÉMOP-2007-3.1.3. számú – „Vidékfejlesztési programot kiegészítõ településfejlesztés” címmel kiírt programra. A beruházás, a Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott 15.913.614,- Ft támogatásnak és az Önkormányzat által biztosított 1.768.179,- Ft forrásnak köszönhetõen, 17.681.793,- Ft értékben valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 15.913.614,- Ft.

Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
 
Szendrõlád Község Önkormányzata által benyújtott Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon címû pályázat – mely az ÉMOP-2007-3.1.3. számú, „Vidékfejlesztési programot kiegészítõ településfejlesztés” címmel kiírt program keretein belül valósul meg – Támogatási szerzõdésének aláírására a nyertes önkormányzat és az Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.(3525 Miskolc, Széchenyi István utca 107.) között 2010. június 23-án került sor.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 15.913.614,- Ft.

Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
 
Szendrõlád Község Önkormányzat által sikeresen benyújtott Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon címû pályázat – mely az ÉMOP-2007-3.1.3. számú, Vidékfejlesztési programot kiegészítõ településfejlesztés címmel kiírt program keretein belül valósul meg – építési munkálatainak elvégzéséhez a kivitelezõ kiválasztása közbeszerzési eljáráskeretében megtörtént. A nyertes a Mónusz Kft. lett.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:15.913.614,- Ft.

Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
 
Szendrõlád Község Önkormányzat által sikeresen benyújtott Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon címû pályázat – mely az ÉMOP-2007-3.1.3. számú, Vidékfejlesztési programot kiegészítõ településfejlesztés címmel kiírt program keretein belül valósul meg – által érintett területen a kivitelezõ, a Mónusz Kft. az alapozási munkálatokat megkezdte.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 15.913.614,- Ft.

Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
 
Szendrõlád Község Önkormányzat által sikeresen benyújtott Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon címû pályázat – mely az ÉMOP-2007-3.1.3. számú, Vidékfejlesztési programot kiegészítõ településfejlesztés címmel kiírt program keretein belül valósul meg – által érintett területen a kivitelezõ, a Mónusz Kft. a területrendezési munkálatokat megkezdte.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 15.913.614,- Ft.

Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
 
Szendrõlád Község Önkormányzat által sikeresen benyújtott Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon címû pályázat – mely az ÉMOP-2007-3.1.3. számú, Vidékfejlesztési programot kiegészítõ településfejlesztés címmel kiírt program keretein belül valósul meg – által érintett területet a kivitelezõ, a Mónusz Kft. átvette, az építési munkálatokat megkezdte.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 15.913.614,- Ft.

Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrõládon
 
Megszakítás