Civil szervezetek

Szendrõládi Népfõiskolai Egyesület Népfõiskola
3751     Szendrõlád,  Ady E. u. 30.
Tel.: 48/ 469-363
A Szendrõládi Népfõiskolai Egyesület 2002. január 31-én alakult azzal a céllal , hogy segítségére legyen a lakosságnak minden területen .Az Egyesület 28 taggal alakult, jelenleg 84 fõre bõvül.
A Népfõiskola fõ célkitûzései:

  • A közösség építés mellett a hagyomány, a múlt ápolása, a kultúra megõrzése, az együvé tartozás érzésének megteremtése.
  • Fontos feladat a felnõttképzésben a fiatal nemzedékek nevelésének elõsegítése, a korosztályok közötti kommunikáció lehetõségének megteremtése.
  • Keresztény értékek megõrzése és gyarapítása.
  • Bemutatni, hogy az ünnep és az ünneplés az emberi élet nélkülözhetetlen része.
  • A fiatalokat megtanítani a szabadidõ tartalmas eltöltésére.
  • Megismertetni hazánk történelmi, kulturális, vallási értékeit (rendszeres kirándulások).
  • Szendrõlád múltja, jelene, jövõje – kutató munka (kiállítások rendezése a községben).

Az Egyesület tevékenységi köre:

  • Az iskolarendszeren kívül öntevékeny, önképzõ, szakképzõ tanfolyamok életminõséget és életesélyt javító tanulási, felnõttoktatási lehetõségek megteremtése.
  • Helyi regionális országos és nemzetközi programok szervezése mellett szakmai kapcsolatot tart fenn minden szinten.

Megszakítás