Category Archive : Álláshirdetések

Szendrõlád Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrõlád Község Önkormányzata  I. körzet védõnõ munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

 
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A munkakör a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása. Nõvédelem, a várandós anyukák gondozása, a gyermekágyas idõszakban segítség nyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védõnõi feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles gyermek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megavalósításában történõ részvétel.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • Fõiskola, védõnõ,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • fõiskola, védõnõi szakon szerzett diploma
 • felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások)
 • 4 hónapos próbaidõ kikötésének vállalása
 • büntetlen elõélet,

Elvárt kompetenciák:

 1. kiváló szintû, precíz munkavégzés ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi (teljes körû) erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kernóczi Zsuzsanna nyújt, a 06-20-252-0180 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szendrõlád Község Önkormányzata címére történõ megküldésével (3751 Szendrõlád, Fõ út 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 3/2015/Ált , valamint a munkakör megnevezését: védõnõ.
 • Személyesen: dr. Kernóczi Zsuzsanna, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Szendrõlád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el, a döntést megelõzõen a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával. A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Szendrõlád község honlapja – 2015. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. szendrolad.hu honlapon szerezhet.

Szendrõlád Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrõlád Község Önkormányzata Élelmezésvezetõ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Dózsa Gv. út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Intézményi fõzõkonyha teljes irányítása, mely kiterjed az élelmezési folyamat egészére, valamint az elõírt higiéniai szabályok betartására

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, élelmezésvezetõ,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • büntetlen elõélet,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

 • Alap szintû MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi (teljes körû) erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kernóczi Zsuzsanna nyújt, a 06-20-252-0180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szendrõlád Község Önkormányzata címére történõ megküldésével (3751 Szendrõlád, Dózsa Gy. út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1/2015/Ált , valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezetõ.
 • Személyesen: dr. Kernóczi Zsuzsanna, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szendrõlád község honlapja – 2015. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. szendrolad.hu honlapon szerezhet.

Szendrõlád Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény szolgálati tisztviselõkrõl 20/A. § alapján pályázatot hirdet védõnõ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
A munkakör a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása. Nõvédelem, a várandós anyukák gondozása, a gyermekágyas idõszakban segítség nyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védõnõi feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles gyermek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megavalósításában történõ részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • büntetlen elõélet,
 • fõiskola, védõnõi szakon szerzett diploma
 • felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások)
 • 4 hónapos próbaidõ kikötésének vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi (teljes körû) erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

 • helyismeret
 • szakmai tapasztalat  – legalább 1-3 év
 • saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintû, precíz munkavégzés
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadászi Béla polgármester nyújt, a 48-469-348 -as telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Szendrõlád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el, a döntést megelõzõen a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.
A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat a címére történõ megküldésével (3751. Szendrõlád, Fõ út 63.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot  367/2013/Ált, valamint a munkakör megnevezését: védõnõ.
 • Személyesen: Vadászi Béla polgármesternél, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751. Szendrõlád, Fõ út 63. szám  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szendrõlád község honlapja – www. szendrolad.hu -, 2013. szeptember 16.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:  2013. szeptember 16.
A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

Szendrõlád Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrõládi Óvoda  óvodapedagógus munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Ady Endre út 32.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
– helyi nevelési programmal való azonosulás – a gyermekek testi-, szellemi-, lelki fejlõdésének elõsegítése – szülõkkel való kapcsolattartás, – halmozottan hátrányos helyzetû gyermekekkel való foglalkozás.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • Fõiskola, óvodapedagógus,
 • Angol nyelvbõl alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás,
 • óvodai – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Alap szintû MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintû Internetes alkalmazások,

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

 • helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintû elkötelezettség, erkölcsi tartás, tolerancia, empátia, szerevezõ készség, önálló minõségi munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság igazolása
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Minyóczki Lászlóné nyújt, a 06-30-549-5159 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szendrõlád Község Önkormányzata címére történõ megküldésével (3751 Szendrõlád, Fõ út 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 367/2013/Ált , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 • Személyesen: Vadászi Béla, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 1.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Szendrõlád Község Önkormányzatának honlapja – 2013. szeptember 13.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szendrolad.hu honlapon szerezhet.
 

Szendrõlád Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény szolgálati tisztviselõkrõl 20/A. § alapján pályázatot hirdet  Szendrõlád Község Önkormányzata Intézményvezetõ munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Dózsa Gy. út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényes feladatok: Egy személyben felelõs a korszerû magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért; irányítja, összehangolja az intézmény mûködését, ellenõrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó vezetõ beosztású dolgozók munkáját; ellenõrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belsõ szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

A pályázat elnyerésének  feltételei:
– Felsõfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 8. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– Büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
– Cselekvõképesség,
– A szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte.

A pályázatnál elõnyt jelent:
– helyismeret
– pályázatírói gyakorlat,
– legalább 5 év feletti vezetõi tapasztalat
– humán területen szerzett tapasztalat
– vendéglátási-, élelmezési tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi büntetlen elõéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést  igazoló okirat(ok) hiteles másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségének.

A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályok: A pályázatnak tartalmaznia kell az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel.

A jogviszony idõtartama: határozatlan idõ, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A megbízás idõtartama: 5 év, 2013. 10. 01-tól 2018. 09. 30-ig.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: 2013. október 1.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 5.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Szendrõlád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el, a döntést megelõzõen a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 12.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázat Szendrõlád Község Önkormányzata címére történõ megküldésével (3751. Szendrõlád, Fõ út 63.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 346/2013/Ált, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezetõ.
vagy
– Személyesen: Szendrõládi Közös Önkormányzati Hivatal 3751. Szendrõlád, Fõ út 63.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szendrõlád község honlapja
– www.szendrolad.hu 2013. augusztus 5.
– Szociális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2013. augusztus 5.

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

Megszakítás