Védõnõi pályázat kiírása

Szendrõlád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a védõnõi állására pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

Pályázati felhívás: Szendrõlád Község Önkormányzata  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény szolgálati tisztviselõkrõl 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrõlád Község Önkormányzata védõnõ I. körzet munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
A munkakör a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása. Nõvédelem, a várandós anyukák gondozása, a gyermekágyas idõszakban segítség nyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védõnõi feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles gyermek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megavalósításában történõ részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • büntetlen elõélet,
 • fõiskola, védõnõi szakon szerzett diploma
 • felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások)
 • 4 hónapos próbaidõ kikötésének vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi (teljes körû) erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

 • helyismeret
 • szakmai tapasztalat  – legalább 1-3 év
 • saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintû, precíz munkavégzés
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyzõ nyújt, a 48-469-348 -as telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Szendrõlád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el, a döntést megelõzõen a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.
A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat a címére történõ megküldésével (3751. Szendrõlád, Fõ út 63.).   Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot  3/2015/Ált, valamint a munkakör megnevezését: védõnõ.
 • Személyesen: dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyzõ, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751. Szendrõlád, Fõ út 63. szám  
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február  27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szendrõlád község honlapja – www. szendrolad.hu -, 2015. január 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:  2015. január 19.

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

Szendrõlád Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény szolgálati tisztviselõkrõl 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrõlád Község Önkormányzata védõnõ I. körzet munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
A munkakör a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása. Nõvédelem, a várandós anyukák gondozása, a gyermekágyas idõszakban segítség nyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védõnõi feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles gyermek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megavalósításában történõ részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • büntetlen elõélet,
 • fõiskola, védõnõi szakon szerzett diploma
 • felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások)
 • 4 hónapos próbaidõ kikötésének vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi (teljes körû) erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

 • helyismeret
 • szakmai tapasztalat  – legalább 1-3 év
 • saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintû, precíz munkavégzés

A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 31. (folyamatos)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadászi Béla polgármester nyújt, a 48-469-348 -as telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Szendrõlád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el, a döntést megelõzõen a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.
A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat a címére történõ megküldésével (3751. Szendrõlád, Fõ út 63.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot  70/2014/Ált, valamint a munkakör megnevezését: védõnõ.
 • Személyesen: Vadászi Béla polgármesternél, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751. Szendrõlád, Fõ út 63. szám  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szendrõlád község honlapja – www. szendrolad.hu -, 2014. április 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2014. április 20.

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

Szendrõlád Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény szolgálati tisztviselõkrõl 20/A. § alapján pályázatot hirdet  Szendrõlád Község Önkormányzata védõnõ I. körzet munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
A munkakör a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása. Nõvédelem, a várandós anyukák gondozása, a gyermekágyas idõszakban segítség nyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védõnõi feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles gyermek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megavalósításában történõ részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • büntetlen elõélet,
 • fõiskola, védõnõi szakon szerzett diploma
 • felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások)
 • 4 hónapos próbaidõ kikötésének vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi (teljes körû) erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

 • helyismeret
 • szakmai tapasztalat  – legalább 1-3 év
 • saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintû, precíz munkavégzés

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. március 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadászi Béla polgármester nyújt, a 48-469-348 -as telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Szendrõlád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el, a döntést megelõzõen a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.
A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat a címére történõ megküldésével (3751. Szendrõlád, Fõ út 63.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot  70/2014/Ált, valamint a munkakör megnevezését: védõnõ.
 • Személyesen: Vadászi Béla polgármesternél, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751. Szendrõlád, Fõ út 63. szám  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szendrõlád község honlapja – www. szendrolad.hu -, 2014. február 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2014. február 17.

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

Szendrõlád Község Önkormányzata  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény szolgálati tisztviselõkrõl 20/A. § alapján pályázatot hirdet  Szendrõlád Község Önkormányzata  védõnõ I. körzet munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: A munkakör a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása. Nõvédelem, a várandós anyukák gondozása, a gyermekágyas idõszakban segítség nyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védõnõi feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles gyermek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megavalósításában történõ részvétel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • büntetlen elõélet,
 • fõiskola, védõnõi szakon szerzett diploma
 • felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások)
 • 4 hónapos próbaidõ kikötésének vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi (teljes körû) erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

 • helyismeret
 • szakmai tapasztalat  – legalább 1-3 év
 • saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintû, precíz munkavégzés

A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadászi Béla polgármester nyújt, a 48-469-348 -as telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Szendrõlád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el, a döntést megelõzõen a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.
A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat a címére történõ megküldésével (3751. Szendrõlád, Fõ út 63.).   Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot  469/2013/Ált, valamint a munkakör megnevezését: védõnõ.
 • Személyesen: Vadászi Béla polgármesternél, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751. Szendrõlád, Fõ út 63. szám

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szendrõlád község honlapja – www. szendrolad.hu -, 2013. december 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:  2013. december 23.

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

BURSA HUNGARICA
2014.

Pályázati kiírás

Szendrõlád Község Önkormányzata
az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve
2014. évre

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki Szendrõlád Község Önkormányzata illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû

 • felsõoktatási hallgatók számára a 2013/14. tanév második és a 2014/15. tanév elsõ félévére  vonatkozóan  („A” típusú pályázati kiírás)
 • felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás)

A pályázatbeadáshoz egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-bursa rendszerbe.

A pályázati ûrlapot papíralapon, kinyomtatva és aláírva felhívásban megjelölt kötelezõ mellékletekkel, valamint a Szendrõlád Község Önkormányzata által kiírt a Szendrõládi Közös Önkormányzati Hivatalban fellelhetõ, jelen kiírás mellékletét képezõ A/B kiegészítõ adatlappal együtt kell benyújtani.

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A benyújtás helye: Szendrõládi Közös Önkormányzati Hivatal (3751. Szendrõlád, Fõ út 63.)  

A pályázatok rögzítésének és benyújtásának határideje:
2013.  november 15.

Részletes feltételekrõl, tudnivalókról   a pályázati kiírásban, illetve a  Szendrõládi Közös Önkormányzati Hivatalban (3751. Szendrõlád, Fõ út 63. tel: 48-469-348) tájékozódhat!

Kiegészítõ adatlap BURSA HUNGARICA pályázathoz >>

Szendrõlád Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény szolgálati tisztviselõkrõl 20/A. § alapján pályázatot hirdet  Szendrõlád Község Önkormányzata védõnõ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63.
 
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: A munkakör a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása. Nõvédelem, a várandós anyukák gondozása, a gyermekágyas idõszakban segítség nyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védõnõi feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles gyermek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megavalósításában történõ részvétel.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvõképesség,
– Büntetlen elõélet,
– fõiskola, védõnõi szakon szerzett diploma
– Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások)
– 4 hónapos próbaidõ kikötésének vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
– 3 hónapnál nem régebbi (teljes körû) erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
– hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– helyismeret
– szakmai tapasztalat  – legalább 1-3 év
– saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:
–  kiváló szintû, precíz munkavégzés

 
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban 2013. szeptember 01. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 21.

 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadászi Béla polgármester nyújt, a 48-469-348 -as telefonszámon.
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Szendrõlád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el, a döntést megelõzõen a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.
A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázat a címére történõ megküldésével (3751. Szendrõlád, Fõ út 63.).   Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: védõnõ.
– Személyesen: Vadászi Béla polgármesternél, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751. Szendrõlád, Fõ út 63. szám  
A pályázat elbírálásának határideje: 2013.augusztus 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szendrõlád község honlapja – www. szendrolad.hu -, 2013.augusztus 5.

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

Szendrõlád, Balajt, Ládbesenyõ Községek Polgármesterei a "Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (5) bekezdése alapján pályázatot hirdetnek a Szendrõládi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzõ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63. sz.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 Balajt, Fõ út 55. sz.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 Ládbesenyõ, Kossuth út 64. sz.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751. Abod, Magyar út 42. sz.

 
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
A Szendrõládi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselõi tekintetében. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, döntések meghozatala, valamint az egyéb jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvõképesség,
 • Büntetlen elõélet,
 • fõiskola, igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
 • Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónapos próbaidõ kikötésének vállalása
 • saját személygépkocsi használatának vállalása

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

 • állam és jogtudományi doktori képesítés,
 • helyismeret
 • nyelvismeret
 • gazdasági területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintû, precíz munkavégzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet szerint
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi (teljes körû) erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételei kötelezettség vállalásáról
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetiknyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban 2013. február 15. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 05.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadászi Béla polgármester nyújt, a 06-48-469-348 -as telefonszámon.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Szendrõlád, Balajt, Ládbesenyõ községek polgármesterei döntenek, a döntést megelõzõen a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.
A döntéshozók fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történõ megküldésével (3751. Szendrõlád, Fõ út 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: jegyzõ.
 • Személyesen: Vadászi Béla polgármesternél, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751. Szendrõlád, Fõ út 63. szám  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Szendrõlád község honlapja – www. szendrolad.hu -, 2013. január 21.

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

Szendrõlád Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrõládi Óvoda óvodavezetõ (magasabb vezetõ)  beosztás ellátására.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye  3751. Szendrõlád, Ady Endre út 32.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozott idõre, 2013. február 1. napjától – 2018. augusztus 15. napjáig, 5 év idõtartamra  szól.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:   Az óvoda törvényes mûködtetése, irányítási, ellenõrzési, munkáltatói és az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A szakmai munka folyamatos fejlesztése, az intézmény hatékony gazdálkodásának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése
 
Szendrõlád,a 240/2006.(XI.30.)Korm.rend. értelmében az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliséggel sújtott,továbbá a 311/2007.(XI.17.)Korm.rend. alapján komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérséghez tartozó település.Az elmaradottság mérséklése érdekében az önkormányzat minden adandó lehetõséget kihasznál a fejlesztésre,így a jelen projekt keretében elnyerhetõ 95%-os támogatás igénybevételével orvosi rendelõjének korszerûsítését kívánja megvalósítani.
 
– Nyert a pályázat

 
2010. május 26.

Szendrõlád Község Önkormányzata, "Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése" címmel, sikeres pályázatot nyújtott be, az ÉMOP-4.1.1/C számú – "Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerûsítése a komplex programmal kezelendõ LHH kistérségekben" címmel kiírt programra. A beruházás, a Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott 19.999.409,- Ft támogatásnak és az önkormányzat által biztosított 1.052.601,- Ft saját forrásnak köszönhetõen, 21.052.010,- Ft értékben valósul meg.

– Támogatási Szerzõdés megkötése

2010. október 21.

Szendrõlád Község Önkormányzata által benyújtott, "Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése" címû pályázat – mely az ÉMOP-2009-4.1.1/C számú, "Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerûsítése a komplex telep programmal kezelendõ LHH kistérségekben" címmel kiírt program keretein belül valósul meg – Támogatási Szerzõdésének aláírására a nyertes önkormányzat és a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. között 2010. október 21-én került sor.

– Munkaterület átadása

2011. augusztus 1.

Szendrõlád Község Önkormányzata által sikeresen benyújtott, "Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése" címû pályázatban érintett területet a kivitelezõ Mónusz Kft. 2011. augusztus 1-én átvette, az építési munkálatokat megkezdte.

– Mûszaki átadás-átvétel

2011. november 03.

Szendrõlád Község Önkormányzata által benyújtott, "Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése" címû projekt építési munkálatai befejezõdtek, a beruházás mûszaki átadás-átvétele – szerzõdés szerint – 2011. október 17-én megkezdõdött, lezárására 2011. november 3-án került sor.
 

– Ünnepélyes átadás

2011. december 16.

Szendrõlád Község Önkormányzata által sikeresen benyújtott „Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése” címû pályázat befejezõdött, az ünnepélyes átadás 2011. december 16-án megtörtént.

– Projekt zárás

2012. január 31.

Szendrõlád Község Önkormányzata által sikeresen benyújtott „Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése” címû pályázat befejezõdött, az elszámolás megtörtént.

 
Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése
Megszakítás