Önkormányzati intézmények

Oktatási intézmények:

Napköziotthonos Óvoda és Általános Iskola

Székhely:

3751 Szendrõlád, Völgy u. 3.
Tel./fax: 06-48-560-570
e-mail: szladiskola@freemail.hu

Telephely:

3751 Szendrõlád, Ady E. u. 32.
Tel.: 06-48-469-008

 

Egészségügyi intézmények:

Házi Orvosi Rendelõ
3751. Szendrõlád, Fõ út 67.
Tel: 48/469-670

Szent Kamill Idõsek Otthona
3751 Szendrõlád , Dózsa Gy. u. 1.
Tel.: 48/529-210

A Szociális intézmény célja, feladata
Az életkoruk, egészségi állapotuk valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyekrõl történõ gondoskodás, abban az esetben amennyiben ezt az alapellátás keretén belül nem lehet biztosítani.
Az intézmény feladata, hogy 55 személy részére biztosítson folyamatos gondozást, ápolást nyújtó szakellátást.

Az ellátási terület

Az intézmény ellátja az ország településeirõl érkezõ magyar állampolgárokat, bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkezõ személyeket, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyeket.
Az ellátottak köre
Elsõsorban azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, és önmaguk ellátására nem vagy csak részben képesek,

  • továbbá az a 18. életévét betöltött személy, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni,
  • azok a személyek, akik életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt az alapellátás keretében nem lehet gondoskodni

 

Megszakítás