Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre

Szendrőlád Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzati rendeletet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak.

A rendelet-tervezet véleményezése az alábbi elektronikus levélcímen lehetséges.

E-mail cím: szladhin@t-online.hu

A társadalmi egyeztetésre vonatkozó eljárási szabályok:

„36/A.§  (1) A rendelet-tervezetet a (8) bekezdésben foglaltak kivételével társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.
(2) A rendelet-tervezetet úgy kell az önkormányzat honlapján (www.szendrolad.hu) közzétenni, hogy annak céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő, de legalább három nap álljon rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos véleményeik kifejtésére.
(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely
a) sérti a közerkölcsöt,
b) nem kapcsolódik a rendelet-tervezet tárgyához,
c) név nélkül érkezett.
(4) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.
(5) A beérkezett véleményeknek, a véleményezők nevének, és e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig történik. Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép hatályba a véleményeket, a véleményezők nevét, és e-mail címét legkésőbb a vélemény beérkezését követő három hónapon belül törölni kell. Az adatkezelés magába foglalja az adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és törlését is, melyre a véleményezők figyelmét fel kell hívni.
(6) A rendelet-tervezet előterjesztője mérlegeli a beérkezett véleményeket, és dönt azok elfogadásáról vagy elutasításáról.
(7) A közzétett rendelet-tervezethez beérkezett véleményeket a rendelet-tervezetet tárgyaló képviselő-testület részére hozzáférhetővé kell tenni.
(8) Nem kell véleményezésre bocsátani
a)    a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet,
b)    a helyi adóról szóló rendelet-tervezetet,
c)    a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet,
d)    a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályait meghatározó rendelet-tervezetet,
e)    a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos rendelet-tervezetet,
f)       a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik,
g)    az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz, valamint
h)    a törvényességi ellenőrzésért felelős szerv felhívására törvénysértés megszüntetése érdekében előkészített rendelet-tervezetet.
(9) Kiemelkedő közérdek különösen az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.
(10) Az egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezeteket a közzétételtől számított hat hónapig nem lehet a honlapról eltávolítani.”

A társadalmi egyeztetés alatt álló rendelet-tervezetek:

Lezárt egyeztetésű rendelet-tervezetek:
Megszakítás