Szegregált lakókörnyezetben élõk felzárkóztatása Szendrõlád községben

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT 

 

Pályázó: SZENDRÕLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: SZEGREGÁLT LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉLÕK FELZÁRKÓZTATÁSA 

                                        SZENDRÕLÁD KÖZSÉGBEN – ÉLET ÉS LAKÓKÖRÜLMÉNYEK FEJLESZTÉSE

A projekt azonosító száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00098

Vissza nem térítendõ támogatás összege: 199 995 762,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt kezdete: 2019. szeptember 01.

A projekt befejezése: 2023. március .31.

Szendrõlád Község Önkormányzata 2019. szeptember elsején, párhuzamosan a már egy éve folyó „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” elnevezésû, EFOP-1.6.2-16-2017-00074 azonosító számú programmal megkezdte a ’SZEGREGÁLT LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉLÕK FELZÁRKÓZTATÁSA SZENDRÕLÁD KÖZSÉGBEN – ÉLET ÉS LAKÓKÖRÜLMÉNYEK FEJLESZTÉSE’ elnevezésû, EFOP-2.4.1-16-2017-00098 azonosító számú pályázat megvalósítását is.
A program célja, hogy a Petõfi Sándor utcai szegregátumban élõk lakhatási körülményeinek javításával segítse elõ az ott élõk integrálódását. Az életkörülmények javulásával sikeresebb lehet a munkaerõpiacon való megjelenés, a magasabb jövedelemszint elérése, ezáltal az életfeltételek, az élet minõségének további javítása.
A projekt részeként részben a szegregáció területén, részben a település integrált részein összesen 8 szociális bérlakás kialakítására kerül sor. Ilyen módon 8, több gyermekes család, összesen legalább 32 személy lakhatási körülményei változnak meg jelentõsen a program segítségével.
A szociális bérlakások bérlõit pályázat útján, az önkormányzati testület fogja kijelölni.
A program megvalósítási ideje 28 hónap, így annak várható befejezési idõpontja 2021. december 31. 
A program megvalósításához a magyar állam és az Európai Unió 199 995 762,- Ft összegû, vissza nem térítendõ támogatást biztosít az önkormányzat számára.
A projekt támogatási mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

about author

admin.szendrolad

bromo88@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Megszakítás