Category Archive : Depónia építés

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖZLEMÉNY

2013/08/14

Szendrõlád Község Önkormányzata 2012. évben támogatást nyert az „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0024 – Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek fejlesztése” kiíráson a Bódva-folyó szendrõládi szakaszának rendezésére, így a településen megvalósulhat az érvényben lévõ elõírásnak megfelelõ biztonságú árvízvédelmi rendszer kiépítése, a lakosság élet- és vagyonbiztonságának megteremtése, az ipari és mezõgazdasági termelés feltételeinek az infrastrukturális létesítmények mûködésének biztosítása. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 154 997 104 Ft. A védmû várhatóan 2013. szeptemberében elkészül.

Az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása után nyílt lehetõsége Szendrõlád településnek arra, hogy megbízást adjon Ornament 2000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek az összesen 163,1 millió Ft elszámolható összköltséggel megvalósuló települési árvízvédelmi mû megépítésére.
A tavaszi, nyáreleji csapadékos idõjárás hátráltatta az árvízkárok megelõzését szolgáló védelmi rendszer kiépítésének munkálatait, azonban a jelenlegi csapadékszegény idõjárásnak köszönhetõen a terület lehumuszolása, illetve az alkalmatlan fedõréteg eltávolítása után folyamatos a nagy tömegû föld helyszínre szállítása és beépítése. A földmunka és egyéb építmények 50 %-ban elkészültek.

A projekt az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében és a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint Közremûködõ Szervezet segítségével valósulhatott meg.

 
 Kedvezményezett elérhetõségei:
Szendrõlád Község Önkormányzata
3751. Szendrõlád, Fõ út 63.
48/469-348 Fax: 48/529-202
Internet: http://www.szendrolad.hu
E-mail: szladhin@t-online.hu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖZLEMÉNY

2013/04/02

Szendrõlád Község Önkormányzata 2012. évben támogatást nyert az „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0024 – Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek fejlesztése” kiíráson a Bódva-folyó szendrõládi szakaszának rendezésére, így a településen megvalósulhat az érvényben lévõ elõírásnak megfelelõ biztonságú árvízvédelmi rendszer kiépítése, a lakosság élet- és vagyonbiztonságának megteremtése, az ipari és mezõgazdasági termelés feltételeinek az infrastrukturális létesítmények mûködésének biztosítása. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 154 997 104 Ft. A védmû várhatóan 2013. szeptemberében elkészül.

Az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása után nyílt lehetõsége Szendrõlád településnek arra, hogy megbízást adjon Ornament 2000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek az összesen 163,1 millió Ft elszámolható összköltséggel megvalósuló települési árvízvédelmi mû megépítésére.
A megvalósításhoz szükséges elõkészítõ munkálatok (jogerõs vízjogi létesítési engedély megszerzése, a szükséges területvásárlások) megtörténtek, így az építkezés a munkaterület átadásával megkezdõdhet.

A projekt az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében és a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint Közremûködõ Szervezet segítségével valósulhatott meg.

 
 Kedvezményezett elérhetõségei:
Szendrõlád Község Önkormányzata
3751. Szendrõlád, Fõ út 63.
48/469-348 Fax: 48/529-202
Internet: http://www.szendrolad.hu
E-mail: szladhin@t-online.hu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KÖZLEMÉNY

2013/03/22

Szendrõlád Község Önkormányzata 2012. évben támogatást nyert az „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0024 – Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek fejlesztése” kiíráson a Bódva-folyó szendrõládi szakaszának rendezésére, így a településen megvalósulhat az érvényben lévõ elõírásnak megfelelõ biztonságú árvízvédelmi rendszer kiépítése, a lakosság élet- és vagyonbiztonságának megteremtése, az ipari és mezõgazdasági termelés feltételeinek az infrastrukturális létesítmények mûködésének biztosítása. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 154 997 104 Ft. A védmû várhatóan 2013. szeptemberében elkészül.

Az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása után nyílt lehetõsége Szendrõlád településnek arra, hogy megbízást adjon Ornament 2000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek az összesen 163,2 millió Ft elszámolható összköltséggel megvalósuló települési árvízvédelmi mû megépítésére.
A megvalósításhoz szükséges elõkészítõ munkálatok (jogerõs vízjogi létesítési engedély megszerzése, a szükséges területvásárlások) megtörténtek, így az építkezés napokon belül megkezdõdhet.

A projekt az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében és a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint Közremûködõ Szervezet segítségével valósulhatott meg.


 Kedvezményezett elérhetõségei:
Szendrõlád Község Önkormányzata
3751. Szendrõlád, Fõ út 63.
48/469-348 Fax: 48/529-202
Internet: http://www.szendrolad.hu
E-mail: szladhin@t-online.hu

 
 
Megszakítás