A település földrajza

Megközelíthetõség

/jold/images/statikus/foldrajz.jpgKözúton: Miskolcról a 26-os számú fõútvonalon északi irányba haladva a Sajószentpéterrõl elágazó 27-es számú fõútvonalon Edelényen át érhetünk Szendrõládra.

Vasúton a Miskolc-Tornanádaska útvonalon közlíthetõ meg.

Természeti adottságok

Szendrõlád a Magyarországi kistájaink közül a BOLDVA-VÖLGY kistáj területén található. A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén helyezkedik el. A kistáj a Bóldva középsõ az országhatártól Szendrõládig terjedõ szakaszát foglalja magába, mely két szélesebb tektonikus völgymedencébõl és ezekhez csatlakozó szurdok szakaszokból áll. A felszín kb.60%-a völgytalp, 40%-a tágas medencedombság domborzattípusba sorolható. A tengerszint feletti magasság 140 és 220 m között változik. A Szendrõi-rögvidéket a Bódva-völgy két részre bontja, amelyek típusaikat tekintve tagolt medencedombságok. A tengerszint feletti magasság 158 és 320 méter között változik. A felszín közel 70 %-a 5-120-os lejtõkategóriájú, völgyekkel közepesen szabdalt.

 

 

Geológiai védelem alatt álló területek

Földtani adottságok :

A kistáj kõzettani alapját triász kori karbonátos kõzetek adják. Jelenleg a felszín közel 60%-át pleisztocén üledék teraszkavicsok, periglaciális vályog borítja, kb. 30%-án holocén folyóvízi, 10%-án triász mészkõ, dolomit és agyagpala található. A kistáj jellemzõ törésiránya ÉÉK-DDNy, ezt követi a szerkezeti árokban kialakult antecedens és egyúttal epigenetikus völgy is.

Éghajlat:

 • Szubkontinentális, mérsékelten hûvös, mérsékelten száraz.
 • Januári középhõmérséklet: – 4 C0
 • Júliusi középhõmérséklet + 19 C0
 • Éves középhõmérséklet + 8 C0
 • Csapadékmennyiség (10. 01-tõl 03. 31-ig) 200 mm               
 • Csapadékmennyiség (04. 01-tõl 09. 30-ig) 350 mm               
 • Évi csapadékmennyiség 550mm              
 • Uralkodó szélirány: ÉK-i              
 • Évi napfénytartalom: (sokévi átlag órákban): 1800

Vízrajz:

Fõ vízforrás a Bódva-folyó, amelybe a Zsõce-patak is torkollik. A völgytalp alatti talajvíz 2-4m között nem bõséges, de összességébe kb. 50 l/s és minõsége miatt megérdemli a figyelmet.

Talaj:

A talaj nagy része öntéstalaj, másik része agyagbemosódásos barna erdõtalaj, jelentõs mésztartalommal. Növényföldrajzi tekintetben az aggtelki kistáj flórájával egyezik.

Kõzetek típusa
: Középsõ-Felsõ-Devon Szendrõládi Mészkõ Formáció-SD2-3 (SD) Self eredetû, karbonátos-törmelékes üledék, egyes réteglapokon korállfauna õrzõdött meg; négy egymással összefogazódó litológiai, illetve fáciesípusa különíthetõ el.

 • Kékesszürke, fehér sávos, durvakristályos márvány (bioherma fácies)
 • Sötétkékesszürke, finomabb kristályos mészkõ (medence fácies)
 • Kékesszürke, homokos mészkõ (medence fácies)
 • Világosszürke fillit metahomokkõ

A Szendrei-szigethegység déli részének elterjedésû képzõdménye. Kisebb kibúvásai még Edelénytõl D-re, a medencében is ismertek. Feküje az Irotai formació. Kora középsõ-késõ-devon, a korallok alapján eifeli-giveti, a medencefáciesekbõl elõkerült conodonták alapján eifeli-frasni; vastagsága kb. 400 m.

 

Növénytani besorolás szerint:      

 

 
 • Pannon flóratartomány                                              
 • Északi-középhegységi flóravidék
 • Tornai-karszt flórája

Állattani besorolás szerint:    

 • Arktogea faunabirodalom           
 • Palearktikus faunaterület                      
 • Euro-turáni faunatartomány                                               
 • Közép-dunai fauna kerület                                               
 • Õsmátra (Matrium) faunakörzet                                              
 • Eumatrium faunajárás

 

 

 

Megszakítás