Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT 

 

Pályázó: SZENDRÕLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

Projekt megnevezése: SZEGREGÁLT LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉLÕK FELZÁRKÓZTATÁSA 

                                                                    SZENDRÕLÁD KÖZSÉGBEN

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00074

 

Vissza nem térítendõ támogatás összege: 196 166 862,- Ft

 

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt kezdete: 2018. szeptember 01.

 

 A projekt fizikai befejezése: 2022. május 13.

Szendrõlád Község Önkormányzata 2018. szeptember 1-én kezdte meg a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” elnevezésû, EFOP-1.6.2-16-2017-00074 azonosító számú program megvalósítását a pályázat által megjelölt Petõfi Sándor utcai szegregált területen élõk számára.

A program egy fõ fõállású, és 4 fõ 4 órában tevékenykedõ mentor révén, folyamatos jelenlét biztosításával teremt állandó kapcsolatot a szegregátumban élõkkel, kiemelten a programban aktívan részt vevõ 102 fõ célszeméllyel.

A program fõ célja, hogy a szegregált lakókörnyezetben élõ emberek számára kompetenciák fejlesztésével, szakképzésekkel, különbözõ klubfoglalkozásokkal javítsa a munkaerõpiacon történõ sikeres megjelenés esélyeit, ezáltal a magasabb jövedelemszint elérését, amely aztán elvezethet az életkörülmények nagymértékû javításához is.

Az elsõsorban a célcsoportot érintõ lehetõségek mellett a szakmai megvalósításban részt vevõ szakemberek a gyermekek, fiatalok és családok életminõségét javító programok, rendezvények szervezésében való közremûködéssel, óvodai, iskolai nevelésben való eredményes részvétel elõmozdításával az óvoda, iskola és család közötti koordináció kialakításával segítik a szegregátumban élõket.

A szegregációban és az integrált területeken élõk kapcsolatát erõsítik a település teljes lakosságát mozgósító közösségi rendezvények, programok.

A program megvalósításához a magyar állam és az Európai Unió 196 166 862,- Ft vissza nem térítendõ támogatást biztosít. A projekt támogatási mértéke 100 %.

A program teljes idõtartama 36 hónap, így a program zárása 2021. augusztus 31-én történik meg.

 

about author

admin.szendrolad

bromo88@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Megszakítás