Szerző: admin.szendrolad

 2008. december 13-án a Csereháti Településszövetség és Szendrõ Város Önkormányzata szervezésében megrendezésre került a Csereháti Karácsony, melynek házigazdája Szaniszló János Szendrõ Város polgármestere volt.

Az eseményre öt település BAKTAKÉK, SZENDRÕ, SZENDRÕLÁD, BOLDVA ÉS BORSODSZIRÁK nevezett 10-15 fõs csapatokkal. A köszöntõ és a nyitómûsor után megkezdõdött a versengés a települések között.

 2008. március 14-én Szendrõládon már kilencedik alkalommal indultak útnak a résztvevõk, hogy Jézus kálvária útját, azaz a Keresztutat bejárják.

Elõször 2000-ben került sor erre az eseményre, a menet Jézus kínszenvedésének és keresztrefeszítésének emlékére tizennégy állomáson keresztül járja be a keresztutat.

 A Szendrõládi Népfõiskolai Egyesület a szendrõládi Református Egyházközséggel közösen rendezte meg soron következõ programját március 30-án.

A rendezvényt a szendrõládi református templomban tartották istentisztelet keretében. Az elõadás témája a „Fiatalok Isten értelmezése” volt.

 2008. április 19-én Szendrõlád Község Önkormányzat Képviselõ Testülete ünnepséget rendezett a faluban élõ idõs emberek számára.
A község minden idõskorú embere, valamint a Szent Kamill Idõsek Otthonának lakói is meghívást kaptak a rendezvényre. Joó Istvánné polgármesterasszony köszöntötte a megjelenteket.

 A Szendrõládi Népfõiskolai Egyesület 2008. április 5-én tartotta meg megalakulásának 6. éves évfordulója alkalmából rendezett elõadásokkal egybekötött ünnepségét.

A megjelentek köszöntése után Béres Lászlóné elnök mondta el pohárköszöntõjét, majd a vendégek együtt fogyasztották el a pezsgõt a Népfõiskola 6 éves fennállásának és sikeres munkálkodásának tiszteletére. A rendezvényen 140 fõ vett részt, a határon túli egyesületekbõl Gábor Lajos református lelkész a Szepsi Népfõiskolai Egyesület elnöke tette tiszteletét az ünnepségen.

1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetõk
Elérhetõségi adatok
A szervezeti struktúra
A szerv vezetõi
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szerv
1.3 Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével mûködõ gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok
1.5 Lapok
Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szervek
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv

2. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Közszolgáltatások
A szerv nyilvántartásai
Nyilvános kiadványok
Döntéshozatal, ülések
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Pályázatok
Közérdekû adatok igénylése
Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok
3.1 A mûködés törvényessége, ellenõrzések
Vizsgálatok, ellenõrzések listája
Az Állami Számvevõszék ellenõrzései
Egyéb ellenõrzések, vizsgálatok
A mûködés eredményessége, teljesítmény
Mûködési statisztika
3.2 Költségvetések, beszámolók
Könyvvizsgálói jelentés, értékelés >>

Éves költségvetések
Számviteli beszámolók
A költségvetés végrehajtása
3.3 Mûködés
A foglalkoztatottak
Támogatások
Szerzõdések
Koncessziók
Egyéb kifizetések


Fenti közérdekû adatok közzétételére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:


EGYSÉGES KÖZADATKERESÕ RENDSZER


Közadatkeresõ

Megszakítás