2/2010.(VIII. 05.) számú HVB HATÁROZAT

A Helyi Választási Bizottság – a 2010. augusztus 05. napján megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve) 115/I. § (6) bekezdés a) pontjában megállapított hatáskörében eljárva 3 igen szavazattal meghozta a következõ

h a t á r o z a t o t

Szendrõlád Község  Helyi Választási Bizottsága a Szendrõlád községben  tartandó cigány, román és szlovák kisebbségi önkormányzati választást 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tûzi ki.

A határozat ellen a meghozatalától számított kettõ napon belül a Területi Választási Bizottsághoz (3525. Miskolc, Városháztér 1.) címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottsághoz (3751. Szendrõlád, Fõ út 63.) kell benyújtani úgy, hogy legkésõbb 2010. augusztus 07-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailen is benyújtható.

I N D O K O L Á S

about author

admin.szendrolad

bromo88@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Skip to content