Szendrőládi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatás 2022.11.17.

A projekt címe: Energetikai fejlesztés és akadálymentesítés Szendrőlád Öregek Otthonában

A projekt azonosítószáma:   TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00105

Megvalósítás időszaka:        2019. 05. 02.  – 2022. 09. 30.

A projekt összköltsége:        118 000 000 Ft

A támogatás mértéke:          100%

„Energetikai fejlesztés és akadálymentesítés Szendrőlád Öregek Otthonában” című projekt keretében az önkormányzat 118 000 000  forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00105 kódszámú projektnek köszönhetően megvalósult az önkormányzati épület energetikai korszerűsítése.

A település Idősek Otthonának épülete újult meg energetikailag. A kivitelezés kiterjedt az épületek külső határoló szerkezeteinek szigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, fűtési rendszerének korszerűsítésére és napelemek telepítésére.

A beruházás során mind külső megjelenésében, mind energiahatékonyság tekintetében korszerűsödik az érintett épület. Az energetikai korszerűsítéssel az épület fenntartási költsége csökken. A fejlesztés hozzájárul a megújuló energiaforrások használatának ösztönzéséhez, népszerűsítéséhez.

A projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése és a magasabb komfortfokozat elérése. A projekt hosszú céljai elsősorban a szén-dioxid valamint az üvegház-hatású gázok kibocsátásnak csökkentése és mérsékelt fosszilis energia felhasználása. A fejlesztés által csökken az önkormányzat fosszilis energiahordozóktól való függősége.

Fejlesztés előtti állapot

A sikeres közbeszerzést követően a nyertes ajánlattevő a Syntax Kft.

A kivitelezés elérte a 25%-os készültséget 2021. augusztus elején.

A kivitelezés elérte a 50%-os készültséget 2021. szeptember közepe.

A kivitelezés elérte a 75%-os készültséget 2021. október közepe.

A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget 2022. március vége.

Fejlesztés utáni állapot

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT 

 

Pályázó: SZENDRÕLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: SZEGREGÁLT LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉLÕK FELZÁRKÓZTATÁSA 

                                        SZENDRÕLÁD KÖZSÉGBEN – ÉLET ÉS LAKÓKÖRÜLMÉNYEK FEJLESZTÉSE

A projekt azonosító száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00098

Vissza nem térítendõ támogatás összege: 199 995 762,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt kezdete: 2019. szeptember 01.

A projekt befejezése: 2023. március .31.

Szendrõlád Község Önkormányzata 2019. szeptember elsején, párhuzamosan a már egy éve folyó „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” elnevezésû, EFOP-1.6.2-16-2017-00074 azonosító számú programmal megkezdte a ’SZEGREGÁLT LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉLÕK FELZÁRKÓZTATÁSA SZENDRÕLÁD KÖZSÉGBEN – ÉLET ÉS LAKÓKÖRÜLMÉNYEK FEJLESZTÉSE’ elnevezésû, EFOP-2.4.1-16-2017-00098 azonosító számú pályázat megvalósítását is.
A program célja, hogy a Petõfi Sándor utcai szegregátumban élõk lakhatási körülményeinek javításával segítse elõ az ott élõk integrálódását. Az életkörülmények javulásával sikeresebb lehet a munkaerõpiacon való megjelenés, a magasabb jövedelemszint elérése, ezáltal az életfeltételek, az élet minõségének további javítása.
A projekt részeként részben a szegregáció területén, részben a település integrált részein összesen 8 szociális bérlakás kialakítására kerül sor. Ilyen módon 8, több gyermekes család, összesen legalább 32 személy lakhatási körülményei változnak meg jelentõsen a program segítségével.
A szociális bérlakások bérlõit pályázat útján, az önkormányzati testület fogja kijelölni.
A program megvalósítási ideje 28 hónap, így annak várható befejezési idõpontja 2021. december 31. 
A program megvalósításához a magyar állam és az Európai Unió 199 995 762,- Ft összegû, vissza nem térítendõ támogatást biztosít az önkormányzat számára.
A projekt támogatási mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT 

 

Pályázó: SZENDRÕLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

Projekt megnevezése: SZEGREGÁLT LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉLÕK FELZÁRKÓZTATÁSA 

                                                                    SZENDRÕLÁD KÖZSÉGBEN

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00074

 

Vissza nem térítendõ támogatás összege: 196 166 862,- Ft

 

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt kezdete: 2018. szeptember 01.

 

 A projekt fizikai befejezése: 2022. május 13.

Szendrõlád Község Önkormányzata 2018. szeptember 1-én kezdte meg a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” elnevezésû, EFOP-1.6.2-16-2017-00074 azonosító számú program megvalósítását a pályázat által megjelölt Petõfi Sándor utcai szegregált területen élõk számára.

A program egy fõ fõállású, és 4 fõ 4 órában tevékenykedõ mentor révén, folyamatos jelenlét biztosításával teremt állandó kapcsolatot a szegregátumban élõkkel, kiemelten a programban aktívan részt vevõ 102 fõ célszeméllyel.

A program fõ célja, hogy a szegregált lakókörnyezetben élõ emberek számára kompetenciák fejlesztésével, szakképzésekkel, különbözõ klubfoglalkozásokkal javítsa a munkaerõpiacon történõ sikeres megjelenés esélyeit, ezáltal a magasabb jövedelemszint elérését, amely aztán elvezethet az életkörülmények nagymértékû javításához is.

Az elsõsorban a célcsoportot érintõ lehetõségek mellett a szakmai megvalósításban részt vevõ szakemberek a gyermekek, fiatalok és családok életminõségét javító programok, rendezvények szervezésében való közremûködéssel, óvodai, iskolai nevelésben való eredményes részvétel elõmozdításával az óvoda, iskola és család közötti koordináció kialakításával segítik a szegregátumban élõket.

A szegregációban és az integrált területeken élõk kapcsolatát erõsítik a település teljes lakosságát mozgósító közösségi rendezvények, programok.

A program megvalósításához a magyar állam és az Európai Unió 196 166 862,- Ft vissza nem térítendõ támogatást biztosít. A projekt támogatási mértéke 100 %.

A program teljes idõtartama 36 hónap, így a program zárása 2021. augusztus 31-én történik meg.

 

Megszakítás