Élelmezésvezetõ álláspályázat

Szendrõlád Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrõlád Község Önkormányzata Élelmezésvezetõ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Dózsa Gv. út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Intézményi fõzõkonyha teljes irányítása, mely kiterjed az élelmezési folyamat egészére, valamint az elõírt higiéniai szabályok betartására

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, élelmezésvezetõ,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • büntetlen elõélet,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

 • Alap szintû MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi (teljes körû) erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kernóczi Zsuzsanna nyújt, a 06-20-252-0180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szendrõlád Község Önkormányzata címére történõ megküldésével (3751 Szendrõlád, Dózsa Gy. út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1/2015/Ált , valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezetõ.
 • Személyesen: dr. Kernóczi Zsuzsanna, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szendrõlád község honlapja – 2015. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. szendrolad.hu honlapon szerezhet.

about author

admin.szendrolad

bromo88@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Megszakítás