Óvodavezetõi pályázat

Szendrõlád Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrõládi Óvoda óvodavezetõ (magasabb vezetõ)  beosztás ellátására.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye  3751. Szendrõlád, Ady Endre út 32.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozott idõre, 2013. február 1. napjától – 2018. augusztus 15. napjáig, 5 év idõtartamra  szól.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:   Az óvoda törvényes mûködtetése, irányítási, ellenõrzési, munkáltatói és az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A szakmai munka folyamatos fejlesztése, az intézmény hatékony gazdálkodásának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

about author

admin.szendrolad

bromo88@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Megszakítás