Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése

Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése
 
Szendrõlád,a 240/2006.(XI.30.)Korm.rend. értelmében az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliséggel sújtott,továbbá a 311/2007.(XI.17.)Korm.rend. alapján komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérséghez tartozó település.Az elmaradottság mérséklése érdekében az önkormányzat minden adandó lehetõséget kihasznál a fejlesztésre,így a jelen projekt keretében elnyerhetõ 95%-os támogatás igénybevételével orvosi rendelõjének korszerûsítését kívánja megvalósítani.
 
– Nyert a pályázat

 
2010. május 26.

Szendrõlád Község Önkormányzata, "Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése" címmel, sikeres pályázatot nyújtott be, az ÉMOP-4.1.1/C számú – "Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerûsítése a komplex programmal kezelendõ LHH kistérségekben" címmel kiírt programra. A beruházás, a Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott 19.999.409,- Ft támogatásnak és az önkormányzat által biztosított 1.052.601,- Ft saját forrásnak köszönhetõen, 21.052.010,- Ft értékben valósul meg.

– Támogatási Szerzõdés megkötése

2010. október 21.

Szendrõlád Község Önkormányzata által benyújtott, "Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése" címû pályázat – mely az ÉMOP-2009-4.1.1/C számú, "Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerûsítése a komplex telep programmal kezelendõ LHH kistérségekben" címmel kiírt program keretein belül valósul meg – Támogatási Szerzõdésének aláírására a nyertes önkormányzat és a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. között 2010. október 21-én került sor.

– Munkaterület átadása

2011. augusztus 1.

Szendrõlád Község Önkormányzata által sikeresen benyújtott, "Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése" címû pályázatban érintett területet a kivitelezõ Mónusz Kft. 2011. augusztus 1-én átvette, az építési munkálatokat megkezdte.

– Mûszaki átadás-átvétel

2011. november 03.

Szendrõlád Község Önkormányzata által benyújtott, "Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése" címû projekt építési munkálatai befejezõdtek, a beruházás mûszaki átadás-átvétele – szerzõdés szerint – 2011. október 17-én megkezdõdött, lezárására 2011. november 3-án került sor.
 

– Ünnepélyes átadás

2011. december 16.

Szendrõlád Község Önkormányzata által sikeresen benyújtott „Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése” címû pályázat befejezõdött, az ünnepélyes átadás 2011. december 16-án megtörtént.

– Projekt zárás

2012. január 31.

Szendrõlád Község Önkormányzata által sikeresen benyújtott „Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése” címû pályázat befejezõdött, az elszámolás megtörtént.

 
Orvosi rendelõ épületének korszerûsítése és akadálymentesítése
about author

admin.szendrolad

bromo88@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Megszakítás