Összefoglaló a teljes projekt szakmai elõrehaladásáról

Összefoglaló az „Intelligens Iskola” létrehozása Szendrõládon az oktatási informatikai infrastruktúra fejlesztésével tárgyú program szakmai elõrehaladásáról
 
Összefoglaló az „Intelligens Iskola” létrehozása Szendrõládon az oktatási informatikai infrastruktúra fejlesztésével tárgyú program szakmai elõrehaladásáról
A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0216.számú pályázat kedvezményezettje  Községi Önkormányzat Szendrõlád. A projekt megvalósítási idõszaka 2011.január 13. – 2011. november 30.

A projekt megvalósítása a közbeszerzési eljárás megindításával kezdõdött.
A Szendrõlád Község Önkormányzatának képviselõ-testülete a közbeszerzés bonyolításához külsõ segítségként  megbízta közremûködõként a Dr. Deme Lászlóné Ügyvédi Irodát.
A közbeszerzési eljárás 2011. június 24. napján indult és miután három eljárás eredménytelenül zárult végül a negyedik eljárás sikeres lefolytatását követõen 2011. november 10. napján szerzõdéskötéssel végzõdött. A négy eljárásban összességében 19, IKT eszközök forgalmazásával foglalkozó cég lett felkérve ajánlattételre. A nyertes ajánlattevõ, amely minden elõírt dokumentumot határidõre benyújtott a Chipland Kft. lett /3530. Miskolc, Rákóczi F. u. 14./. Velük történt meg a Szállítási Szerzõdés megkötése 2011.november 10. napján.
A közbeszerzési eljárás egyes lépéseirõl a megadott határidõben tájékoztattuk, állásfoglalást kértünk, adatot szolgáltattunk a közremûködõ szervezetet számára / ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-t/, Minden egyes közbeszerzési eljárásról megküldtük a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan keletkezett dokumentumokat.

2011. november 30. napján a pályázatban megnyert IKT – eszközök hiánytalanul megérkeztek telephelyre /Napköziotthonos Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola 3751. Szendrõlád, Völgy út 3./:

  • 31 db Iskolai PC
  • 5 db  Tantermi csomag
  • 1 db  Alkalmazás szerver
  • 1 db Szerver szoftver
  • 1 db WIFI csomag
  • 1 db SNI III  (gyengénlátó) csomag
  • 1 db SNI V (mozgássérült) csomag
2011. november 29-30. napján a nevelõtestület számára (2×15 fõ részére) a Stiefel Eurocart Kft. (1155. Budapest, Kolozsvár u. 13.) 10X50 perc idõtartamban gyakorlatorientált képzést tartott az interaktív táblák használatáról, melynek elvégzésérõl minden pedagógus a felnõttképzési szerzõdés alapján igazolást kapott.

Projektzáró rendezvényt 2011. december 21. napján tartottunk, melynek keretében ismertettük a projekt történetét és a megvalósulás lépéseit. A rendezvény után az interaktív táblákkal felszerelt tantermekben minden pedagógus táblabemutatót tartott a gyerekeknek, szülõknek és a meghívott vendégeknek.

Célunk, hogy a fenntartási idõszakban az IKT – eszközök használatával a hatékonytanulás -tanítás folyamatát elõsegítsük és a tanulók tanórai motiváltságát, tanulási eredményességét fokozzuk.

about author

admin.szendrolad

bromo88@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Megszakítás