A munkaterület átadásával megkezdõdnek a depónia építési munkák Szendrõládon

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖZLEMÉNY

2013/04/02

Szendrõlád Község Önkormányzata 2012. évben támogatást nyert az „ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0024 – Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek fejlesztése” kiíráson a Bódva-folyó szendrõládi szakaszának rendezésére, így a településen megvalósulhat az érvényben lévõ elõírásnak megfelelõ biztonságú árvízvédelmi rendszer kiépítése, a lakosság élet- és vagyonbiztonságának megteremtése, az ipari és mezõgazdasági termelés feltételeinek az infrastrukturális létesítmények mûködésének biztosítása. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 154 997 104 Ft. A védmû várhatóan 2013. szeptemberében elkészül.

Az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása után nyílt lehetõsége Szendrõlád településnek arra, hogy megbízást adjon Ornament 2000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek az összesen 163,1 millió Ft elszámolható összköltséggel megvalósuló települési árvízvédelmi mû megépítésére.
A megvalósításhoz szükséges elõkészítõ munkálatok (jogerõs vízjogi létesítési engedély megszerzése, a szükséges területvásárlások) megtörténtek, így az építkezés a munkaterület átadásával megkezdõdhet.

A projekt az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében és a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint Közremûködõ Szervezet segítségével valósulhatott meg.

 
 Kedvezményezett elérhetõségei:
Szendrõlád Község Önkormányzata
3751. Szendrõlád, Fõ út 63.
48/469-348 Fax: 48/529-202
Internet: http://www.szendrolad.hu
E-mail: szladhin@t-online.hu
 
about author

admin.szendrolad

bromo88@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Skip to content