Szerző: admin.szendrolad

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT 

 

Pályázó: SZENDRÕLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: SZEGREGÁLT LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉLÕK FELZÁRKÓZTATÁSA 

                                        SZENDRÕLÁD KÖZSÉGBEN – ÉLET ÉS LAKÓKÖRÜLMÉNYEK FEJLESZTÉSE

A projekt azonosító száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00098

Vissza nem térítendõ támogatás összege: 199 995 762,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt kezdete: 2019. szeptember 01.

A projekt befejezése: 2023. március .31.

Szendrõlád Község Önkormányzata 2019. szeptember elsején, párhuzamosan a már egy éve folyó „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” elnevezésû, EFOP-1.6.2-16-2017-00074 azonosító számú programmal megkezdte a ’SZEGREGÁLT LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉLÕK FELZÁRKÓZTATÁSA SZENDRÕLÁD KÖZSÉGBEN – ÉLET ÉS LAKÓKÖRÜLMÉNYEK FEJLESZTÉSE’ elnevezésû, EFOP-2.4.1-16-2017-00098 azonosító számú pályázat megvalósítását is.
A program célja, hogy a Petõfi Sándor utcai szegregátumban élõk lakhatási körülményeinek javításával segítse elõ az ott élõk integrálódását. Az életkörülmények javulásával sikeresebb lehet a munkaerõpiacon való megjelenés, a magasabb jövedelemszint elérése, ezáltal az életfeltételek, az élet minõségének további javítása.
A projekt részeként részben a szegregáció területén, részben a település integrált részein összesen 8 szociális bérlakás kialakítására kerül sor. Ilyen módon 8, több gyermekes család, összesen legalább 32 személy lakhatási körülményei változnak meg jelentõsen a program segítségével.
A szociális bérlakások bérlõit pályázat útján, az önkormányzati testület fogja kijelölni.
A program megvalósítási ideje 28 hónap, így annak várható befejezési idõpontja 2021. december 31. 
A program megvalósításához a magyar állam és az Európai Unió 199 995 762,- Ft összegû, vissza nem térítendõ támogatást biztosít az önkormányzat számára.
A projekt támogatási mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT 

 

Pályázó: SZENDRÕLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

Projekt megnevezése: SZEGREGÁLT LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉLÕK FELZÁRKÓZTATÁSA 

                                                                    SZENDRÕLÁD KÖZSÉGBEN

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00074

 

Vissza nem térítendõ támogatás összege: 196 166 862,- Ft

 

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt kezdete: 2018. szeptember 01.

 

 A projekt fizikai befejezése: 2022. május 13.

Szendrõlád Község Önkormányzata 2018. szeptember 1-én kezdte meg a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” elnevezésû, EFOP-1.6.2-16-2017-00074 azonosító számú program megvalósítását a pályázat által megjelölt Petõfi Sándor utcai szegregált területen élõk számára.

A program egy fõ fõállású, és 4 fõ 4 órában tevékenykedõ mentor révén, folyamatos jelenlét biztosításával teremt állandó kapcsolatot a szegregátumban élõkkel, kiemelten a programban aktívan részt vevõ 102 fõ célszeméllyel.

A program fõ célja, hogy a szegregált lakókörnyezetben élõ emberek számára kompetenciák fejlesztésével, szakképzésekkel, különbözõ klubfoglalkozásokkal javítsa a munkaerõpiacon történõ sikeres megjelenés esélyeit, ezáltal a magasabb jövedelemszint elérését, amely aztán elvezethet az életkörülmények nagymértékû javításához is.

Az elsõsorban a célcsoportot érintõ lehetõségek mellett a szakmai megvalósításban részt vevõ szakemberek a gyermekek, fiatalok és családok életminõségét javító programok, rendezvények szervezésében való közremûködéssel, óvodai, iskolai nevelésben való eredményes részvétel elõmozdításával az óvoda, iskola és család közötti koordináció kialakításával segítik a szegregátumban élõket.

A szegregációban és az integrált területeken élõk kapcsolatát erõsítik a település teljes lakosságát mozgósító közösségi rendezvények, programok.

A program megvalósításához a magyar állam és az Európai Unió 196 166 862,- Ft vissza nem térítendõ támogatást biztosít. A projekt támogatási mértéke 100 %.

A program teljes idõtartama 36 hónap, így a program zárása 2021. augusztus 31-én történik meg.

 

56/2019.(IX.18.) HVB határozat a polgármesterjelöltek szavazólap-mintája adattartalmának jóváhagyásáról + szavazólap minta >>


57/2019(IX.18.) HVB határozat az egyéni listás önkormányzati képviselõjelöltek szavazólap-mintája adattartalmának jóváhagyásáról >>
Szavazólap >>


58/2019.(IX.18.) HVB határozat a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselõjelöltek szavazólap-mintája adattartalmának jóváhagyásáról >>
Szavazólap >>

Megszakítás