Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szendrõlád Községben az életkörülmények javítása érdekében


Projektazonosító: TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00021
Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szendrõlád Községben az életkörülmények javítása érdekében
Támogatás összege: 57.052.134 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projektmegvalósítás kezdete: 2018.04.01.
Projektmegvalósítás befejezésének határideje: 2020.12.29.
A projekt rövid bemutatása:
A pályázat benyújtásával az önkormányzat a már mûködõ család- és gyermekjóléti szolgáltatását szeretné fejleszteni a lakosság körében felvetõdött igények alapján.
Az elõkészítési idõszakban az önkormányzati képviselõk beszélgettek a körzetükhöz tartozó lakossággal, majd egy kérdõív segítségével, a legrászorultabbak között  végeztek vélemény felmérést a terveikrõl.
A tapasztalatok alapján született meg az önkormányzati döntés a pályázat benyújtásáról, a tervezett szolgáltatások megvalósításáról.

A felmérések alapján a benyújtandó pályázat segítségével egy olyan szociális szolgáltató központ kialakítását tervezték meg, ahol a fejleszteni kívánt alapszolgáltatások ingyenesen elérhetõek legyenek az érintett célcsoport számára. Mivel a célcsoport által lakott ingatlanok többsége nem rendelkezik fürdõszobával, illetve toalett helyiséggel, gyakran a vezetékes víz sincs bent az épületben, a kialakítandó nõi- és férfi, akadálymentesített fürdõszobák, a fél-ipari minõségû mosó-, és szárítógépekkel felszerelt mosókonyha kialakítása a mindennapos tisztálkodást, a komfortérzet növelését segítik elõ a hátrányos helyzetûek számára. Harmadik szolgáltatásként a blokkon belül egy játszósarok kialakítása történik meg, hogy a gyermekek a várakozás idejét aktív módon, képességfejlesztõ játékok segítségével töltsék el. Ez a fejlesztés a családbarát funkciók javítását szolgálja.
A tervezett szolgáltatások a célcsoport tagjai számára a hét mindennapján elérhetõek lesznek, munkaidõn kívül is. A szolgáltatások igénybevétele folyamatos felügyelet mellett történik majd.

about author

admin.szendrolad

bromo88@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Megszakítás