Védõnõ álláspályázat

Szendrõlád Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény szolgálati tisztviselõkrõl 20/A. § alapján pályázatot hirdet  Szendrõlád Község Önkormányzata védõnõ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrõlád, Fõ út 63.
 
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: A munkakör a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása. Nõvédelem, a várandós anyukák gondozása, a gyermekágyas idõszakban segítség nyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védõnõi feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles gyermek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megavalósításában történõ részvétel.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvõképesség,
– Büntetlen elõélet,
– fõiskola, védõnõi szakon szerzett diploma
– Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások)
– 4 hónapos próbaidõ kikötésének vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
– 3 hónapnál nem régebbi (teljes körû) erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
– hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– helyismeret
– szakmai tapasztalat  – legalább 1-3 év
– saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:
–  kiváló szintû, precíz munkavégzés

 
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban 2013. szeptember 01. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 21.

 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadászi Béla polgármester nyújt, a 48-469-348 -as telefonszámon.
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Szendrõlád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el, a döntést megelõzõen a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.
A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázat a címére történõ megküldésével (3751. Szendrõlád, Fõ út 63.).   Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: védõnõ.
– Személyesen: Vadászi Béla polgármesternél, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751. Szendrõlád, Fõ út 63. szám  
A pályázat elbírálásának határideje: 2013.augusztus 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szendrõlád község honlapja – www. szendrolad.hu -, 2013.augusztus 5.

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való tájékoztatással egyidejûleg.

about author

admin.szendrolad

bromo88@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Megszakítás