Category Archive : Hírek

BURSA HUNGARICA
2014.

Pályázati kiírás

Szendrõlád Község Önkormányzata
az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve
2014. évre

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki Szendrõlád Község Önkormányzata illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû

  • felsõoktatási hallgatók számára a 2013/14. tanév második és a 2014/15. tanév elsõ félévére  vonatkozóan  („A” típusú pályázati kiírás)
  • felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás)

A pályázatbeadáshoz egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-bursa rendszerbe.

A pályázati ûrlapot papíralapon, kinyomtatva és aláírva felhívásban megjelölt kötelezõ mellékletekkel, valamint a Szendrõlád Község Önkormányzata által kiírt a Szendrõládi Közös Önkormányzati Hivatalban fellelhetõ, jelen kiírás mellékletét képezõ A/B kiegészítõ adatlappal együtt kell benyújtani.

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A benyújtás helye: Szendrõládi Közös Önkormányzati Hivatal (3751. Szendrõlád, Fõ út 63.)  

A pályázatok rögzítésének és benyújtásának határideje:
2013.  november 15.

Részletes feltételekrõl, tudnivalókról   a pályázati kiírásban, illetve a  Szendrõládi Közös Önkormányzati Hivatalban (3751. Szendrõlád, Fõ út 63. tel: 48-469-348) tájékozódhat!

Kiegészítõ adatlap BURSA HUNGARICA pályázathoz >>

Megszakítás