A Szendrőládi Népfőiskolai Egyesület 6. éves évfordulója
 A Szendrőládi Népfőiskolai Egyesület 2008. április 5-én tartotta meg megalakulásának 6. éves évfordulója alkalmából rendezett előadásokkal egybekötött ünnepségét.

A megjelentek köszöntése után Béres Lászlóné elnök mondta el pohárköszöntőjét, majd a vendégek együtt fogyasztották el a pezsgőt a Népfőiskola 6 éves fennállásának és sikeres munkálkodásának tiszteletére. A rendezvényen 140 fő vett részt, a határon túli egyesületekből Gábor Lajos református lelkész a Szepsi Népfőiskolai Egyesület elnöke tette tiszteletét az ünnepségen.


 
Ezután az ünnepség további programjai kerültek ismertetésre és levezetésre, melyek az alábbiak voltak.
A program első részében

  • Elsőként Béres Lászlóné a Népfőiskola elnöke tartotta meg beszámolóját az Egyesület munkájáról,
  • utána Juhász Jolánka vezetőségi tag ismertette a 2007. évi pénzügyi beszámolót,
  • majd ezután következett az egyesületi munkáról szóló beszámoló és a 2007. évi pénzügyi beszámoló tagság által történő elfogadása (a tagság egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta).
A program második részében meghívott előadók tartottak előadást,
úgymint:
  • Dr. Bodnár Ákos sebész professzor, nyugalmazott Zsinati világi elnök (Előadásának címe: Krisztus követésünk ma)
  • Nagy Lenke a Magyar Ráció Kuratóriumának elnökségi tagja (Előadásának címe: Közszolgálat és média)
  • Dr. Kiszely István antropológus, történész (Előadásának címe: Őstörténet, a legújabb kutatások alapján)
  • Dr. Kis Boáz a Magyar Népfőiskola Collégium ügyvezető elnöke (Előadásának címe: Amit a Népfőiskola adhat)
Az ünnepség részeként a Szendrőládi Nyugdíjasklub és a Népfőiskola Énekkara adott ünnepi műsort, versek hangzottak el Népfőiskolai tagok előadásában, és meghallgathatták Benke Kinga és Benke András lelkészházaspár zenés előadását.

A rendezvényen a Népfőiskolai Egyesület vezetősége megköszönte Béres Lászlóné elnök több éves kitartó és fáradhatatlan munkáját, az előadóknak az ünnepség alkalmából tartott előadásokat, valamint a Szendrőládi Nyugdíjasklub és Népfőiskola Énekkarának fáradozásait is, melyet az Egyesület irányában tesznek.
Az ünnepség alkalmából a Magyar Népfőiskolai Collegium ügyvezető elnöke elismerésben részesítette kiváló munkájukért Béres Lászlóné elnököt, Szekeresné Takács Ágnes titkárt és Juhász Jolánka vezetőségi tagot.

A Népfőiskolai Egyesület életéről és az elmúlt években végzett munkák összefoglalójaként egy kisfilm került levetítésre, mely szép és sok kedves emléket jutatott eszükbe a Népfőiskola tagjaival, a meghívott vendégek pedig beletekintést nyerhettek az Egyesület életébe.

A program harmadik részében:
Vacsorát szolgáltak fel a vendégeknek (volt évfordulós torta is, igazi nagyméretű, tűzijátékkal) , mely alatt és után is lehetőség volt a kötetlen beszélgetésekre, ismerkedésekre, tapasztalatcserére.

A vacsora elfogyasztása után tombolahúzásra került sor. A tombolanyereményeket támogatók útján kapta az Egyesület, amelyeket magánszemélyek, vállalkozók/vállalkozások, népfőiskolai tagok ajánlottak fel.
A tombola főnyereménye egy ingyenes részvétel felajánlása volt az egy hetes Balatonszárszói Konferencián júliusban, melyet a Magyar Népfőiskolai Collégium ajánlott fel.

Az ünnepség támogatóinak a Népfőiskolai Egyesület köszönete jeléül egy tablón (mely kifüggesztésre került az ünnepség alatt) összeállított támogatói lista nyilvánosságra hozásával köszönte meg a felajánlásokat.

Az ünnepség végén sokan kifejezték szimpátiájukat a Népfőiskolai Egyesülettel kapcsolatban, többen biztosították az Egyesületet a további támogatásukról, mivel úgy érzik, hogy érdemes még sokáig fennállni és működnie ennek a Népfőiskolának.
 
Képgaléria