Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Szendrőlád községben

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT 

 

Pályázó: SZENDRŐLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

Projekt megnevezése: SZEGREGÁLT LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉLŐK FELZÁRKÓZTATÁSA 

                                        SZENDRŐLÁD KÖZSÉGBEN – ÉLET ÉS LAKÓKÖRÜLMÉNYEK FEJLESZTÉSE

 

A projekt azonosító száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00098

 

Vissza nem térítendő támogatás összege: 199 995 762,- Ft

 

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt kezdete: 2019. szeptember 01.

 

A projekt befejezése: 2022. március 31. 

 

Szendrőlád Község Önkormányzata 2019. szeptember elsején, párhuzamosan a már egy éve folyó „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” elnevezésű, EFOP-1.6.2-16-2017-00074 azonosító számú programmal megkezdte a ’SZEGREGÁLT LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉLŐK FELZÁRKÓZTATÁSA SZENDRŐLÁD KÖZSÉGBEN – ÉLET ÉS LAKÓKÖRÜLMÉNYEK FEJLESZTÉSE’ elnevezésű, EFOP-2.4.1-16-2017-00098 azonosító számú pályázat megvalósítását is.

A program célja, hogy a Petőfi Sándor utcai szegregátumban élők lakhatási körülményeinek javításával segítse elő az ott élők integrálódását. Az életkörülmények javulásával sikeresebb lehet a munkaerőpiacon való megjelenés, a magasabb jövedelemszint elérése, ezáltal az életfeltételek, az élet minőségének további javítása. 
A projekt részeként részben a szegregáció területén, részben a település integrált részein összesen 8 szociális bérlakás kialakítására kerül sor. Ilyen módon 8, több gyermekes család, összesen legalább 32 személy lakhatási körülményei változnak meg jelentősen a program segítségével.
A szociális bérlakások bérlőit pályázat útján, az önkormányzati testület fogja kijelölni. 

A program megvalósítási ideje 28 hónap, így annak várható befejezési időpontja 2021. december 31. 
A program megvalósításához a magyar állam és az Európai Unió 199 995 762,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat számára. 
A projekt támogatási mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.