Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT 

 

Pályázó: SZENDRŐLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

Projekt megnevezése: SZEGREGÁLT LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉLŐK FELZÁRKÓZTATÁSA 

                                                                    SZENDRŐLÁD KÖZSÉGBEN

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00074

 

Vissza nem térítendő támogatás összege: 196 166 862,- Ft

 

Támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt kezdete: 2018. szeptember 01.

 

A projekt befejezése: 2021. november 30.

Szendrőlád Község Önkormányzata 2018. szeptember 1-én kezdte meg a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” elnevezésű, EFOP-1.6.2-16-2017-00074 azonosító számú program megvalósítását a pályázat által megjelölt Petőfi Sándor utcai szegregált területen élők számára. 

A program egy fő főállású, és 4 fő 4 órában tevékenykedő mentor révén, folyamatos jelenlét biztosításával teremt állandó kapcsolatot a szegregátumban élőkkel, kiemelten a programban aktívan részt vevő 102 fő célszeméllyel. 

A program fő célja, hogy a szegregált lakókörnyezetben élő emberek számára kompetenciák fejlesztésével, szakképzésekkel, különböző klubfoglalkozásokkal javítsa a munkaerőpiacon történő sikeres megjelenés esélyeit, ezáltal a magasabb jövedelemszint elérését, amely aztán elvezethet az életkörülmények nagymértékű javításához is.

Az elsősorban a célcsoportot érintő lehetőségek mellett a szakmai megvalósításban részt vevő szakemberek a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok, rendezvények szervezésében való közreműködéssel, óvodai, iskolai nevelésben való eredményes részvétel előmozdításával az óvoda, iskola és család közötti koordináció kialakításával segítik a szegregátumban élőket.

A szegregációban és az integrált területeken élők kapcsolatát erősítik a település teljes lakosságát mozgósító közösségi rendezvények, programok.

A program megvalósításához a magyar állam és az Európai Unió 196 166 862,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. A projekt támogatási mértéke 100 %.

A program teljes időtartama 36 hónap, így a program zárása 2021. augusztus 31-én történik meg.