Bölcsőde kialakítása

Image

 

PROJEKT CÉLJA:

 

A támogatást igénylő célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, családok segítése.

Közvetlen célok:

- minőségi nevelési feltételek megteremtése

- a régión belüli társadalmi kohézió erősítése a hátrányos – és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosításával

- egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása

- kisgyermekes szülők munka világába való visszailleszkedésének támogatása

- 25-40 éves női korosztályon belül a foglalkoztatásban lévő nők arányának növelése

- életminőség javítása

-HH/HHH/SNI gyermekek magas színvonalú ellátása.

 

 

B.) PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA

Önállóan támogatható tevékenységek jelen projekt során:

A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:

b.) új szolgáltatás létesítése

B) Eszközbeszerzés:

a.) bútorok és egyéb berendezési tárgyak

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

a.)        megújuló energiaforrás alkalmazása

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

a.)        akadálymentesítés

c.) energiahatékonysági intézkedések

d.) nyilvánosság biztosítása

 

Tervezett infrastrukturális tevékenységek:

A támogatást igénylő négy csoportos bölcsődét kíván kialakítani akadálymentes kivitelben.

A TERVEZETT ÉPÜLET beépítése oldalhatáron álló, hagyományos falszerkezettel, vb. födémmel, fa tetőszerkezettel, cserépfedéssel kerül megépítésre.

7/2006.(V.24.)TNM rendelet szerinti költség optimum szint elérésével:

Homlokzati megjelenésben a következőket tervezzük:

- Fa tetőszekezet készítése cserépfedéssel Megrendelői anyag és színválasztással 

- Homlokzati vakolatrendszer (csak minősített rendszer építhető be) készítése Megrendelői anyag és színválasztással. 

- Lábazati vakolatrendszer készítése Megrendelői anyag és színválasztással 

- Hőszigetelt homlokzati nyílászárók beépítése

- Bádogozás. függőeresz csatorna, lefolyócsatorna, falszegély, ablakkönyöklő

 

Akadálymentesítés:

A tervezés során beterveztük az alábbiakat:

- az épület bejáratának akadálymentes rámpán keresztüli megközelítését.

A tervezésnél az épület teljes körű komplex akadálymentesítését biztosítottuk:

- akadálymentes parkolótól akadálymentes közlekedősáv, akadálymentes rámpa kerül kialakításra, betartva az akadálymentes közlekedésre vonatkozó előírásokat (kielégítve az OTÉK előírásait és a BM-VÁTI által kiadott TS részletesebb ajánlásait), biztosítottuk az épületen belüli akadálymentes közlekedést

- akadálymentes wc. (fix és felhajtható kapaszkodókkal)  – mosdó (konkáv perem kialakítású mosdó, fölötte dönthető tükörrel, kapaszkodóval) kiépítése

- helyiség padlóburkolata csúszásmentes burkolattal, falburkolatokon csempeburkolat akadálymentes előírások betartásával

- belső ajtókat akadálymentes közlekedést biztosító szerelvényekkel kell ellátni

Belső  munkálatok:

- zárófödém (tervezett vb. födém) hőszigetelése

- padló rétegrend lépésálló hőszigeteléssel tervezett

- a kialakított helyiségeknél az ajtókat küszöbmentes kivitelben, mozgáskorlátozottak által könnyen használható szerelvényezéssel kell ellátni, az épületben jellemzően küszöb nélkül csatlakoznak az egyes funkciók egymáshoz

- helyiségek padlóburkolata kerámia ill. laminált parketta, falburkolatokon csempeburkolat készül

GÉPÉSZETI MUNKÁK:

- fűtési rendszer: Az épület fűtése gázüzemű, betervezett  fűtő berendezéssel (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

- víz-, szennyvízszerelési, kialakítási munkák: vizes berendezéseknél víztakarékos csaptelepek beépítésével (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

VILLAMOS MUNKÁK:

- villamos hálózat energiatakarékos berendezésekkel, lámpatestekkel, (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

- napelemek, napkollektorok elhelyezése a tetőre (a tetőn a fogadószerkezetet helyszíni szakági tervezői művezetéssel kell elkészíteni)

A javasolt kivitelezési munkák csak folyamatos tervezői művezetés és helyszíni feltárás alapján, v. kiviteli tervek alapján, arra jogosult műszaki vezető felügyelete mellett végezhetők, a vonatkozó előírások betartásával.

Közút, járda kapcsolatok: az adott terület személy- és gépkocsi forgalmára vonatkozó külső kapcsolatai biztosítottak, meglévőek, tervezéssel nem érintett.

 

A projekt kivitelezése során pályázó a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat teljes körűen betartja, betartatja, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során teljes mértékben megszünteti. Támogatást igénylő a projekt összeállítása során, illetve a megvalósítás alatt is figyelembe veszi a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, ezen kívül és biztosítja, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. A projekt megvalósítását, valamint eredményét extrém időjárási esemény nem veszélyezteti. A projektnek előre látható klímakockázata nincsen. Jelen pályázat megvalósítás során vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység nem történik. A projekt tervdokumentációjának összeállítása során tervező figyelembe vette és érvényesítette az egyetemes tervezés elveit, azaz a gyermekek, felnőttek és fogyatékkal élők igényeit.

Szendrőlád Község Önkormányzata rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, mely a projekt összeállítása során szintén figyelembe vételre került.

A beruházás során érvényesítésre kerülnek az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai. Azbesztmentesítésre jelen projekt során nincs szükség. A projekt előkészítése, tervezése, és műszaki megvalósítása során is bevonásra kerül rehabilitációs szakmérnök valamint a kisgyermekellátásban jártas szakember.

 

 

 Szendrőlád az Edelényi járás települései között szerepel. Az Edelényi járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendő járások közé tartozik, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett településen valósul meg a projekt.

 

A bölcsőde intézmény kialakítása elősegíti, hogy az édesanyák szülés után minél hamarabb visszaállíthassanak a munkába, ezáltal javítva a 25-40 éves női népességen belül a foglalkoztatásban lévő nők arányát.

Szendrőlád község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az edelényi járásban található. Az Edelényi járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendő járások közé tartozik, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett településen valósul meg a projekt.

 

A beruházás 48 új bölcsődei férőhelyet hoz létre.

A projekt során megújuló energiaforrás hasznosítására kerül sor. (napelemek, napkollektorok elhelyezésére)

Szendrőlád TOP fejlesztések >>

Szendrőlád TOP fejlesztések  módosítás >>

Útmutató >>

Vállalkozási szerződés tervezet I rész

Vállalkozási szerződés tervezet I rész módosíás

Vállalkozási szerződés tervezet II rész

Vállalkozási szerződés tervezet II rész módosítás

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők

aláírt I RÉSZ Bölcsöde 2018.09.24

aláírt II RÉSZ Szociális 2018.09.24

Szendrőlád bontási jkv.

I RÉSZ 5 árazatlan kvs

II RÉSZ Szoc ellátó