Védőnői pályázat kiírása
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői állására pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

Pályázati felhívás: Szendrőlád Község Önkormányzata  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény szolgálati tisztviselőkről 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrőlád Község Önkormányzata védőnő I. körzet munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrőlád, Fő út 63.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A munkakör a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása. Nővédelem, a várandós anyukák gondozása, a gyermekágyas időszakban segítség nyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védőnői feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles gyermek gondozása. Családgondozás, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megavalósításában történő részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • büntetlen előélet,
 • főiskola, védőnői szakon szerzett diploma
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • 4 hónapos próbaidő kikötésének vállalása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi (teljes körű) erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen való tárgyalását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • helyismeret
 • szakmai tapasztalat  - legalább 1-3 év
 • saját gépkocsi
Elvárt kompetenciák:
 • kiváló szintű, precíz munkavégzés
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző nyújt, a 48-469-348 -as telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a döntést megelőzően a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.
A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázat a címére történő megküldésével (3751. Szendrőlád, Fő út 63.).   Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot  3/2015/Ált, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
 • Személyesen: dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751. Szendrőlád, Fő út 63. szám  
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február  27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Szendrőlád község honlapja - www. szendrolad.hu -, 2015. január 19.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2015. január 19.

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményről való tájékoztatással egyidejűleg.