Összefoglaló a teljes projekt szakmai előrehaladásáról
Összefoglaló az „Intelligens Iskola” létrehozása Szendrőládon az oktatási informatikai infrastruktúra fejlesztésével tárgyú program szakmai előrehaladásáról
 
Összefoglaló az „Intelligens Iskola” létrehozása Szendrőládon az oktatási informatikai infrastruktúra fejlesztésével tárgyú program szakmai előrehaladásáról

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0216.számú pályázat kedvezményezettje  Községi Önkormányzat Szendrőlád. A projekt megvalósítási időszaka 2011.január 13. - 2011. november 30.

A projekt megvalósítása a közbeszerzési eljárás megindításával kezdődött.
A Szendrőlád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közbeszerzés bonyolításához külső segítségként  megbízta közreműködőként a Dr. Deme Lászlóné Ügyvédi Irodát.
A közbeszerzési eljárás 2011. június 24. napján indult és miután három eljárás eredménytelenül zárult végül a negyedik eljárás sikeres lefolytatását követően 2011. november 10. napján szerződéskötéssel végződött. A négy eljárásban összességében 19, IKT eszközök forgalmazásával foglalkozó cég lett felkérve ajánlattételre. A nyertes ajánlattevő, amely minden előírt dokumentumot határidőre benyújtott a Chipland Kft. lett /3530. Miskolc, Rákóczi F. u. 14./. Velük történt meg a Szállítási Szerződés megkötése 2011.november 10. napján.
A közbeszerzési eljárás egyes lépéseiről a megadott határidőben tájékoztattuk, állásfoglalást kértünk, adatot szolgáltattunk a közreműködő szervezetet számára / ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-t/, Minden egyes közbeszerzési eljárásról megküldtük a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan keletkezett dokumentumokat.

2011. november 30. napján a pályázatban megnyert IKT - eszközök hiánytalanul megérkeztek telephelyre /Napköziotthonos Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola 3751. Szendrőlád, Völgy út 3./:
  • 31 db Iskolai PC
  • 5 db  Tantermi csomag
  • 1 db  Alkalmazás szerver
  • 1 db Szerver szoftver
  • 1 db WIFI csomag
  • 1 db SNI III  (gyengénlátó) csomag
  • 1 db SNI V (mozgássérült) csomag
2011. november 29-30. napján a nevelőtestület számára (2x15 fő részére) a Stiefel Eurocart Kft. (1155. Budapest, Kolozsvár u. 13.) 10X50 perc időtartamban gyakorlatorientált képzést tartott az interaktív táblák használatáról, melynek elvégzéséről minden pedagógus a felnőttképzési szerződés alapján igazolást kapott.

Projektzáró rendezvényt 2011. december 21. napján tartottunk, melynek keretében ismertettük a projekt történetét és a megvalósulás lépéseit. A rendezvény után az interaktív táblákkal felszerelt tantermekben minden pedagógus táblabemutatót tartott a gyerekeknek, szülőknek és a meghívott vendégeknek.

Célunk, hogy a fenntartási időszakban az IKT - eszközök használatával a hatékonytanulás -tanítás folyamatát elősegítsük és a tanulók tanórai motiváltságát, tanulási eredményességét fokozzuk.