Kezdőlap arrow Bölcsőde kialakítása 2020. szeptember 21. hétfő 20:58

Bölcsőde kialakítása PDF Nyomtatás E-mail

Image

 

PROJEKT CÉLJA:

 

A támogatást igénylő célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, családok segítése.

Közvetlen célok:

- minőségi nevelési feltételek megteremtése

- a régión belüli társadalmi kohézió erősítése a hátrányos – és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosításával

- egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása

- kisgyermekes szülők munka világába való visszailleszkedésének támogatása

- 25-40 éves női korosztályon belül a foglalkoztatásban lévő nők arányának növelése

- életminőség javítása

-HH/HHH/SNI gyermekek magas színvonalú ellátása.

 

 

B.) PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA

Önállóan támogatható tevékenységek jelen projekt során:

A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:

b.) új szolgáltatás létesítése

B) Eszközbeszerzés:

a.) bútorok és egyéb berendezési tárgyak

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

a.)        megújuló energiaforrás alkalmazása

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

a.)        akadálymentesítés

c.) energiahatékonysági intézkedések

d.) nyilvánosság biztosítása

 

Tervezett infrastrukturális tevékenységek:

A támogatást igénylő négy csoportos bölcsődét kíván kialakítani akadálymentes kivitelben.

A TERVEZETT ÉPÜLET beépítése oldalhatáron álló, hagyományos falszerkezettel, vb. födémmel, fa tetőszerkezettel, cserépfedéssel kerül megépítésre.

7/2006.(V.24.)TNM rendelet szerinti költség optimum szint elérésével:

Homlokzati megjelenésben a következőket tervezzük:

- Fa tetőszekezet készítése cserépfedéssel Megrendelői anyag és színválasztással 

- Homlokzati vakolatrendszer (csak minősített rendszer építhető be) készítése Megrendelői anyag és színválasztással. 

- Lábazati vakolatrendszer készítése Megrendelői anyag és színválasztással 

- Hőszigetelt homlokzati nyílászárók beépítése

- Bádogozás. függőeresz csatorna, lefolyócsatorna, falszegély, ablakkönyöklő

 

Akadálymentesítés:

A tervezés során beterveztük az alábbiakat:

- az épület bejáratának akadálymentes rámpán keresztüli megközelítését.

A tervezésnél az épület teljes körű komplex akadálymentesítését biztosítottuk:

- akadálymentes parkolótól akadálymentes közlekedősáv, akadálymentes rámpa kerül kialakításra, betartva az akadálymentes közlekedésre vonatkozó előírásokat (kielégítve az OTÉK előírásait és a BM-VÁTI által kiadott TS részletesebb ajánlásait), biztosítottuk az épületen belüli akadálymentes közlekedést

- akadálymentes wc. (fix és felhajtható kapaszkodókkal)  – mosdó (konkáv perem kialakítású mosdó, fölötte dönthető tükörrel, kapaszkodóval) kiépítése

- helyiség padlóburkolata csúszásmentes burkolattal, falburkolatokon csempeburkolat akadálymentes előírások betartásával

- belső ajtókat akadálymentes közlekedést biztosító szerelvényekkel kell ellátni

Belső  munkálatok:

- zárófödém (tervezett vb. födém) hőszigetelése

- padló rétegrend lépésálló hőszigeteléssel tervezett

- a kialakított helyiségeknél az ajtókat küszöbmentes kivitelben, mozgáskorlátozottak által könnyen használható szerelvényezéssel kell ellátni, az épületben jellemzően küszöb nélkül csatlakoznak az egyes funkciók egymáshoz

- helyiségek padlóburkolata kerámia ill. laminált parketta, falburkolatokon csempeburkolat készül

GÉPÉSZETI MUNKÁK:

- fűtési rendszer: Az épület fűtése gázüzemű, betervezett  fűtő berendezéssel (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

- víz-, szennyvízszerelési, kialakítási munkák: vizes berendezéseknél víztakarékos csaptelepek beépítésével (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

VILLAMOS MUNKÁK:

- villamos hálózat energiatakarékos berendezésekkel, lámpatestekkel, (szakági kiviteli tervfejezet szerint kivitelezve)

- napelemek, napkollektorok elhelyezése a tetőre (a tetőn a fogadószerkezetet helyszíni szakági tervezői művezetéssel kell elkészíteni)

A javasolt kivitelezési munkák csak folyamatos tervezői művezetés és helyszíni feltárás alapján, v. kiviteli tervek alapján, arra jogosult műszaki vezető felügyelete mellett végezhetők, a vonatkozó előírások betartásával.

Közút, járda kapcsolatok: az adott terület személy- és gépkocsi forgalmára vonatkozó külső kapcsolatai biztosítottak, meglévőek, tervezéssel nem érintett.

 

A projekt kivitelezése során pályázó a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat teljes körűen betartja, betartatja, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során teljes mértékben megszünteti. Támogatást igénylő a projekt összeállítása során, illetve a megvalósítás alatt is figyelembe veszi a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, ezen kívül és biztosítja, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. A projekt megvalósítását, valamint eredményét extrém időjárási esemény nem veszélyezteti. A projektnek előre látható klímakockázata nincsen. Jelen pályázat megvalósítás során vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység nem történik. A projekt tervdokumentációjának összeállítása során tervező figyelembe vette és érvényesítette az egyetemes tervezés elveit, azaz a gyermekek, felnőttek és fogyatékkal élők igényeit.

Szendrőlád Község Önkormányzata rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, mely a projekt összeállítása során szintén figyelembe vételre került.

A beruházás során érvényesítésre kerülnek az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai. Azbesztmentesítésre jelen projekt során nincs szükség. A projekt előkészítése, tervezése, és műszaki megvalósítása során is bevonásra kerül rehabilitációs szakmérnök valamint a kisgyermekellátásban jártas szakember.

 

 

 Szendrőlád az Edelényi járás települései között szerepel. Az Edelényi járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendő járások közé tartozik, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett településen valósul meg a projekt.

 

A bölcsőde intézmény kialakítása elősegíti, hogy az édesanyák szülés után minél hamarabb visszaállíthassanak a munkába, ezáltal javítva a 25-40 éves női népességen belül a foglalkoztatásban lévő nők arányát.

Szendrőlád község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az edelényi járásban található. Az Edelényi járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendő járások közé tartozik, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett településen valósul meg a projekt.

 

A beruházás 48 új bölcsődei férőhelyet hoz létre.

A projekt során megújuló energiaforrás hasznosítására kerül sor. (napelemek, napkollektorok elhelyezésére)

Szendrőlád TOP fejlesztések >>

Szendrőlád TOP fejlesztések  módosítás >>

Útmutató >>

Vállalkozási szerződés tervezet I rész

Vállalkozási szerződés tervezet I rész módosíás

Vállalkozási szerződés tervezet II rész

Vállalkozási szerződés tervezet II rész módosítás

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők

aláírt I RÉSZ Bölcsöde 2018.09.24

aláírt II RÉSZ Szociális 2018.09.24

Szendrőlád bontási jkv.

I RÉSZ 5 árazatlan kvs

II RÉSZ Szoc ellátó

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)
Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Szendrőlád községben
Komplex Humán Szolgáltatásfejlesztés Edelény Térségében
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Magyar Falu Program

Ma 2020. szeptember 21. hétfő, Máté és Mirella napja van.

Önkormányzat
Álláshirdetések
Közérdekű adatok
Közadatkereső
Községháza
Képviselő testület
Ügyintézés
Bizottságok
Elérhetőségek
Pályázatok
Üvegzseb
Közbeszerzés
Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre
Időközi választások
Választás, népszavazás
Depónia építés
Választás 2014.
Helyi adók
Bölcsőde kialakítása
Választás 2019
Választások, szavazások
Közadatkereső

Google PageRank

© 2020 www.szendrolad.hu
Joomla! egy GNU/GPL Licensz alatt kiadott szabad szoftver
IT-Nav Hungary :: Online marketing :: Webdesign :: Honlap fejlesztés :: Webáruház készítés :: Tárhely :: Domain név bejegyzés :: SharePoint