2020. október 25. vasárnap 12:02

Szennyvízgyűjtő hálózat és tisztító telep építése Szendrőládon PDF Nyomtatás E-mail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üdvözöljük Szendrőlád község Önkormányzata szennyvíz beruházási projektjének honlapján!

A honlap az "Szennyvízgyűjtő hálózat és tisztító telep építése Szendrőládon" című, ÉMOP-3.2.1/A-09-2010-0008 kódszámú projekthez készült el.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A fejlesztés a „2000 LE alatti települések szennyvízkezelése (LHH)” tárgyú felhívás támogatási keretéből részesült támogatásban.

 Kedvezményezett elérhetőségei:
Szendrőlád Község Önkormányzata
3751 Szendrőlád, Fő út 63.
48/469-348 Fax: 48/529-202
Internet: http://www.szendrolad.hu
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

Beruházás bemutatása

A projekt megvalósulási helyszínének határai megegyeznek Szendrőlád község közigazgatási határaival. A település területén a közműves vízellátás megoldott, a település egészében kiépített hálózat van. Ivóvíz bekötéssel ingatlanok 80%-a rendelkezik, ami a kistérségi 72%-os átlaghoz képest jónak, a megyei 86%-os arányhoz képest azonban átlagosnak mondható. A települési vízellátási rendszer kiépítését nem követte a keletkező szennyvizek összegyűjtése, és elvezetése; Szendrőlád nem rendelkezik környezetvédelmi és közegészségügyi szempontból is elfogadható szennyvíz¬elhelyezési lehetőséggel, szennyvízcsatorna és tisztítómű nem épült. Az érintett területen évente keletkező mintegy 59,8 tonna, rothadó képes szerves anyaggal, 7,3 tonna ammóniával és 0,98 tonna foszforral terheli a környezetet. Jelenleg az ÉRV Zrt. Kazincbarcikai szennyvíztisztító telepe fogadja a Szendrőlád község lakosai által keletkezett szennyvizet. A telep tisztítási technológiája, mélylég-befúvásos eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítás, utóülepítéssel és fertőtlenítéssel. A tisztított szennyvíz befogadója: Sajó-folyó.

A települési önkormányzat felelőssége Szendrőlád természeti környezetének, értékeinek, és a lakosság egészségének védelme, megőrzése. A projekthez vezető egyik fontos probléma, hogy a szennyvízelvezetés hiánya miatt, a környező vizekbe és a talajba kerül a kommunális, folyékony hulladék nagy része. Amely így visszafordíthatatlan károkat okoz a természetben, pusztítva a terület teljes élővilágát.
 
A projekt célkitűzései, tervezett eredményei, hatásai:
 
Közvetlen célok:
 • Szennyvízcsatorna hálózat és a hozzá tartozó szennyvíztisztító telep megépülése
 • Környezeti szempontból hatékony, de olcsóbb szolgáltatás valósuljon meg.
 • A csatornán összegyűjtött szennyvíz és a közműpótlókból származó folyékony hulladék 100%-ban megtisztításra kerüljön.
 • A folyékony hulladék maradéktalanul kerüljön bejuttatásra a projekt tárgyát képező szennyvíztisztító telepre.
A projekt megvalósulásával létrejön egy olyan viziközmű hálózat, amely mindenfajta környezetvédelmi, vízgazdálkodási előírásnak megfelel. Szendrőlád település teljes belterületén kiépül a szennyvízcsatorna hálózat, valamennyi ivóvízbekötéssel rendelkező ingatlan szennyvízkezelése megoldódik. A megvalósuló közművesített szennyvízkezelés lényegesen kisebb terhet ró a lakosságra, mint a házi szennyvízgyűjtők felújítása és a szennyvíz tengelyen történő elszállítása.
 • A szennyvízcsatorna-hálózattal felszámolásra kerülnek a közműpótló műtárgyak, ezáltal a talajvíz szennyezettsége csökken, továbbá a talajba szivárogtatott szennyvíz mennyiségének csökkenése miatt, csökkenni fog a talajvíz szintje, ezáltal az épületek vizesedése is megszűnik majd.
 • Csökken az ivóvízbázis egy részét képező mélységi vizek veszélyeztetettsége.
A műszaki tartalom rövid összefoglalása:
 
A projekt szennyvízcsatorna hálózat, és a hozzá kapcsolódó szennyvíztisztító megépítésével számol, melynek elhelyezése Bódva-folyó jogi határa a Dózsa Gy. szórtpályás út folytatása és a belterület által határolt mintegy 1500 m2 terület. A terület a közelben lévő közművekkel nagyobb beruházás nélkül ellátható, úgymint szórt alapú úttal, közműves vízzel, elektromos árammal. A tisztított szennyvíz zárt gravitációs csatornán, torkolati műtárgyon és vb. surranón keresztül vezetődik a Bódva folyóba. A folyóba vezetett szennyvíz minősége kielégíti az előírásokat. A szennyvíztisztító a lakosegyenérték alapján méretezett, mely szerint 1500 lakosegyenértékű szennyvíztisztítót kell megépíteni, két 2 x 750-es egységre bontva.
 
A szennyvíz-csatornázás úgy lett tervezve, hogy a gerincvezetékre Szendrőlád település összes ingatlana ráköthető legyen. A gerincvezeték 200-as, a lecsatlakozó vezetékek, 160-as KGPVC csőből épülnek. A szennyvíztisztító a Bódva folyó gátja és árvízszintje fölé feltöltött területen kerül elhelyezésre, ahova a II: sz. fő átemelő nyomja be a szennyvizet. Az átemelő és a szennyvíztisztító közé nyomott vezetéket kell megépíteni.
A község területének és magassági felmérést követően a szintmagasságok megismerése, valamint a nem nagy mélységű csatorna gerincvezeték építésének lehetőségei döntötték el, hogy a területen, 3 helyen kell szennyvíz-átemelőt építeni.
A szennyvíz átemelőkből a szennyvizet nyomott szennyvízvezetéken keresztül nyomatjuk a legközelebb lévő gravitációs csatornába, arra is figyelve, hogy a végátemelő kivételével (ahova a község teljes szennyvize összegyűlik) ne kelljen egy-egy átemelő szennyvizét kétszer átemelni.
A fejlesztés megvalósulását követően a településen keletkező szennyvizek 100%-ban a szennyvíztisztító telepre vezethetőek, ahol az érvényben lévő előírásoknak megfelelő szennyvízkezelés történik, mellyel a 220/2004 (VII.21.) Korm. Rendelet felszíni vizek minősége védelméről szóló rendelet előírásai betartásra kerülnek.

Főbb indikátorok:
gerincvezeték: 5.981,5 m
bekötővezeték:3.338,5 m
nyomóvezeték: 586,0 m
köztéri átemelők: 3,0 db
tisztító aknák száma: 160,0 db
házi átemelők: 7,0 db

Szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep helyének kijelölése a befogadó Bódva folyó nyomvonalának a szennyvíz végátemelő helyének valamint a szóba jöhető ingatlanok figyelembe vételével történt.
A tervezett szennyvíztisztító telep a településtől D-re, a belterület határától 42 m-re a Bódva patak mellett helyezkedik el a 02/2 hrsz-ú területből az Önkormányzat által megvásárolt és művelésből kivont külterületi területrészen.
A technológiai berendezések és a tisztító műtárgyai hagyományos szerkezetű épületben kerülnek elhelyezésre. A tisztító épülete a kerítéssel védett 36x23 m-es területen belül helyezkedik el. A tisztító telep megközelíthetőségének biztosítása céljából a belterület határától kiinduló üzemi út kerül kiépítésre, amely a tisztító épületet körbefogja. Mind a tisztító telep, mind az üzemi út feltöltésben kerül elhelyezésre az ÉKÖVIZIG által megadott 137,50 mBf feltöltési koronaszinten, amely a mértékadó árvízszint felett helyezkedik el. A tisztító telep és a Bódva patak gátkoronája közötti területen is ugyanilyen szintmagasságú feltöltés készül.
Az üzemi út Trγ 95%-ra tömörített földtöltésből és a feltöltésre épített 20+5 cm-es zúzottkő burkolatból áll. A tisztítótelep és annak kerítése a Bódva jogi határán kívül kerül felépítésre. A Bódva gátja és a szennyvíztisztító telep kerítése (mely egybeesik a jogi határral) között épül meg a korábban megközelítő út.

A tisztító telephez csatlakozó közművek:
 • Elektromos energiaellátó vezeték: a fejlesztési hozzájárulás után az ÉMÁSZ tervezteti és vitelezi ki.
 • Ivóvíz vezeték: a szennyvíztisztító telep ivóvíz szükségletét a tervezett V-1 jelű ø32 mm-es, 76 m hosszú ivóvízvezeték biztosítja, amely a települési hálózat vezetékének végaknájában csatlakozik a települési hálózathoz. A vezetéken a tisztító telep kerítésén belül aknában elhelyezett vízmérő óra kerül elhelyezésre.
 • Szennyvíznyomó vezeték: a település összegyűjtött szennyvize a tervezett NY-2 jelű ø 90 mm-es, 40 m hosszú nyomóvezetéken át jut a 2.sz-ú átemelőből a szennyvíztisztító telepre.
 • Tisztított szennyvíz elvezető vezeték: a szennyvíztisztító épületéből a tervezett S-O-O-O jelű ø 160 mm-es, 35 m hosszú gravitációs csatornán át jut a tisztított szennyvíz a befogadó Bódva folyóba. Az elvezető csatornán, a kerítésen kívül egy tisztító akna került elhelyezésre, figyelő és mintavételezési célból. A tisztított víz elvezető csatorna a patak jelenlegi gátkoronájának szintjével egyező folyásfenék szinttel kerül bevezetésre a befogadóba. A betorkolásnál a csatorna vége torkolati műtárgyba kerül elhelyezésre. A torkolati műtárgytól a szennyvíz a tervezett előre gyártott beton surrantó elemekben jut el az élő vízfolyásba.
 • A telep kapacitása: 2 x 75 m3 = 150 m3/nap
A projekt tervezett ütemezése:

A sikeres közbeszerzést követően a kivitelezői munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozói szerződést 2012. október 2.-án írta alá önkormányzatunk a nyertes ajánlattevővel a FER-3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel.
A csatornahálózat és a szennyvíztelep tervezett befejezése a 2013. május 31. Majd ezt követi a vízjogi engedélyben kötelezően előírt 6 hónap próbaüzem.
A kivitelezés végső határideje: 2013. december 15.
A projekt zárás: 2013. december 31.

Projekt alapadatok
Projekt megnevezése: Szennyvízgyűjtő hálózat és tisztító telep építése Szendrőládon
Támogaási Szerződés azonosító száma: ÉMOP-3.2.1/A-09-2010-0008
Pályázati felhívás: 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése (LHH)
Kedvezményezett megnevezése: Szendrőlád község Önkormányzata
Közreműködő Szervezet: NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Támogató alap: Regionális Fejlesztési Alap
Projekt elszámolható összköltsége: 390.728.370 Ft
Támogatás összege: 371.191.952 Ft
Támogatás mértéke: 95 %
Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2011. március 01.
Projekt tervezett megvalósulásának napja: 2013. december 31.
Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2010. december 13.
Megvalósíthatósági tanulmány: KRODA Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.)
Engedélyes tervezés: Bornemissza Béla tervező (3532 Miskolc, Illyés Gyula u. 31.)
Tender tervek elkészítése: Bornemissza Béla tervező (3532 Miskolc, Illyés Gyula u. 31.)
Kivitelezői munka elvégzése: FER-3331 Építőipari és Kereskdelmi Kft. (1138 Budapest Révész u.2.A. fsz. 2.)
Mérnök / műszaki ellenőri tevékenység: ÁZSIÓ 2000 Kft. (3780 Edelény, József A. út 12.)
Projekt jogi szakértője: Deme Lászlóné Ügyvédi Iroda (3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.)
Közbeszerzési tanácsadó:    K & Z HORIZONTÁL Kft. (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.)
Projekt menedzsment:    KRODA Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.)
Tájékoztatás: W-Mobil Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.)
Könyvvizsgálati tevékenység:    Bohus Zsolt (3533 Miskolc, Árvíz u. 9.)

A projekt összefoglaló története

Szendrőlád település területén a közműves vízellátás megoldott volt, azonban a települési vízellátási rendszer kiépítését nem követte szennyvízgyűjtő hálózat és tisztító építése, ezért pályázott az Önkormányzat a 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése című pályázati felhívás támogatásának elnyerésére.
 
A projekt keretében megépül: - 10 010 m szennyvíz-csatorna hálózat - 10 db átemelő, - 150 m3/nap kapacitású biológiai szennyvíztisztító mű. A projekt tevékenységei: tervezés, megvalósíthatósági tanulmány készítés, ingatlan vásárlás, közbeszerzési, jogi, projektmenedzsmenti, műszaki ellenőri, könyvvizsgálói szolgáltatás, nyilvánosság biztosítása,valamint a kivitelezés megvalósítása. A projekt eredményeként felszín alatti, zárt vízzáró kialakítású gravitációs csatorna-rendszer, valamint biológiai szennyvíztisztító telep megépítése valósult meg, amely a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő mértékben végzi a tisztítást és végül a vb. surrantón keresztül a Bódva-folyóba vezeti a végterméket.
 
A kivitelezői munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést 2012 október 2-án írta alá önkormányzatunk a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, a FER-3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel. Az időjárási körülmények és az előre nem látható talajviszonyok okozta váratlan helyzetek kivételével a kivitelezői munkálatok jó ütemben haladtak, melynek eredményeként a kivitelezői munkák befejezésére és a műtárgyak átadására 2013. július 22-én sor került. Ezt követően indult a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott 6 hónapos próbaüzemi időszak.
 
A tervek szerint a projekt eredményeként lehetővé válik, hogy a pályázat benyújtásakor 1417 fő lakosú településünk lakó ingatlanainak mintegy 76%-a (kb.: 317 lakóingatlant jelent) csatlakozhasson a község szennyvízcsatorna-hálózatába.

Fotógaléria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Kedvezményezett elérhetőségei:
Szendrőlád Község Önkormányzata
3751 Szendrőlád, Fő út 63.
48/469-348 Fax: 48/529-202
Internet: http://www.szendrolad.hu
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
 
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)
Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Szendrőlád községben
Komplex Humán Szolgáltatásfejlesztés Edelény Térségében
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Magyar Falu Program

Ma 2020. október 25. vasárnap, Blanka és Bianka napja van.

Önkormányzat
Álláshirdetések
Közérdekű adatok
Közadatkereső
Községháza
Képviselő testület
Ügyintézés
Bizottságok
Elérhetőségek
Pályázatok
Üvegzseb
Közbeszerzés
Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre
Időközi választások
Választás, népszavazás
Depónia építés
Választás 2014.
Helyi adók
Bölcsőde kialakítása
Választás 2019
Választások, szavazások
Közadatkereső

Google PageRank

© 2020 www.szendrolad.hu
Joomla! egy GNU/GPL Licensz alatt kiadott szabad szoftver
IT-Nav Hungary :: Online marketing :: Webdesign :: Honlap fejlesztés :: Webáruház készítés :: Tárhely :: Domain név bejegyzés :: SharePoint