Kezdőlap arrow Álláshirdetések arrow Intézményvezető álláspályázat 2020. augusztus 12. szerda 19:12

Intézményvezető álláspályázat PDF Nyomtatás E-mail
Szendrőlád Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény szolgálati tisztviselőkről 20/A. § alapján pályázatot hirdet  Szendrőlád Község Önkormányzata Intézményvezető munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényes feladatok: Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért; irányítja, összehangolja az intézmény működését, ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó vezető beosztású dolgozók munkáját; ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

A pályázat elnyerésének  feltételei:
- Felsőfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 8. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- Büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- A szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte.

A pályázatnál előnyt jelent:
- helyismeret
- pályázatírói gyakorlat,
- legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat
- humán területen szerzett tapasztalat
- vendéglátási-, élelmezési tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány,
- képesítést  igazoló okirat(ok) hiteles másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségének.

A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályok: A pályázatnak tartalmaznia kell az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel.

A jogviszony időtartama: határozatlan idő, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A megbízás időtartama: 5 év, 2013. 10. 01-tól 2018. 09. 30-ig.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2013. október 1.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 5.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a döntést megelőzően a beérkezett írásbeli pályázat alapján, a pályázók személyes meghallgatásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 12.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázat Szendrőlád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3751. Szendrőlád, Fő út 63.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 346/2013/Ált, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
vagy
- Személyesen: Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 3751. Szendrőlád, Fő út 63.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szendrőlád község honlapja
- www.szendrolad.hu 2013. augusztus 5.
- Szociális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. augusztus 5.

A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivétel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményről való tájékoztatással egyidejűleg.
 
< Előző
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)
Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Szendrőlád községben
Komplex Humán Szolgáltatásfejlesztés Edelény Térségében
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése

Ma 2020. augusztus 12. szerda, Klára napja van.

Önkormányzat
Álláshirdetések
Közérdekű adatok
Közadatkereső
Községháza
Képviselő testület
Ügyintézés
Bizottságok
Elérhetőségek
Pályázatok
Üvegzseb
Közbeszerzés
Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre
Időközi választások
Választás, népszavazás
Depónia építés
Választás 2014.
Helyi adók
Bölcsőde kialakítása
Választás 2019
Választások, szavazások
Közadatkereső

Google PageRank

© 2020 www.szendrolad.hu
Joomla! egy GNU/GPL Licensz alatt kiadott szabad szoftver
IT-Nav Hungary :: Online marketing :: Webdesign :: Honlap fejlesztés :: Webáruház készítés :: Tárhely :: Domain név bejegyzés :: SharePoint