Kezdőlap arrow Pályázatok arrow Archivált pályázatok arrow Óvodavezetői pályázat 2020. május 30. szombat 14:14

Óvodavezetői pályázat PDF Nyomtatás E-mail
Szendrőlád Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrőládi Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye  3751. Szendrőlád, Ady Endre út 32.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013. február 1. napjától - 2018. augusztus 15. napjáig, 5 év időtartamra  szól.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:   Az óvoda törvényes működtetése, irányítási, ellenőrzési, munkáltatói és az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A szakmai munka folyamatos fejlesztése, az intézmény hatékony gazdálkodásának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A megbízás  feltételei:

 • Felsőfokú iskolai végzettség és óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus szakvizsga
 • Pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai gyakorlat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján 3 hónapot meghaladó tartózkodásra jogosultság, másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

Elvárt kompetenciák: Jó szintű kommunikációs és problémamegoldó készség, vezetői rátermettség, jó kapcsolatteremtő készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai életrajza
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • végzettséget igazoló okiratok eredeti, vagy hiteles másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy pályázatának tartalmát az eljárásban résztvevők megismerhetik és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat zárt vagy nyilvános ülésen történő tárgyalását kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 napon belül  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 48/469-348 számon Hermánné Dienes Piroska jegyző nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szendrőlád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3751. Szendrőlád, Fő út 63.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …………....,valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

és

 • Személyesen: Szendrőlád Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szendrőlád, Fő út 63.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő letelte után megnyíló 30 napos véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • Önkormányzat honlapja - 2012. október 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. október 29.

 
< Előző   Következő >
Komplex Humán Szolgáltatásfejlesztés Edelény Térségében
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése

Ma 2020. május 30. szombat, Janka és Zsanett napja van.

Önkormányzat
Álláshirdetések
Közérdekű adatok
Közadatkereső
Községháza
Képviselő testület
Ügyintézés
Bizottságok
Elérhetőségek
Pályázatok
Üvegzseb
Közbeszerzés
Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre
Időközi választások
Választás, népszavazás
Depónia építés
Választás 2014.
Helyi adók
Bölcsőde kialakítása
Választás 2019
Választások, szavazások
Közadatkereső

Google PageRank

© 2020 www.szendrolad.hu
Joomla! egy GNU/GPL Licensz alatt kiadott szabad szoftver
IT-Nav Hungary :: Online marketing :: Webdesign :: Honlap fejlesztés :: Webáruház készítés :: Tárhely :: Domain név bejegyzés :: SharePoint