Kezdőlap 2020. szeptember 21. hétfő 20:05

Sajtóközlemény

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOLYAMATOSAN HALADNAK A SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁSI MUNKÁK SZENDRŐLÁDON

2013/03/14

Szendrőlád Község Önkormányzata 2010. évben támogatást nyert az „ÉMOP-3.2.1/A-09-2010-0008 – 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése (LHH)” kiíráson a szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítómű kiépítésére, így megvalósulhat a kommunális folyékony hulladék korszerű gyűjtése és tisztítása. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 371 191 952 Ft. A csatorna-hálózat várhatóan 2013. májusában elkészül, majd a sikeres próbaüzem után az év végén átadásra kerül.

A nehéz időjárási körülmények ellenére a FER-3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft. a települési szennyvíztisztító telep építését folyamatosan végzi, a csatorna-hálózat építése is jól halad; a munkáknak közel háromnegyedével végzett a kivitelező, így biztosított, hogy a terveknek megfelelően 2013. május 31.-ei határidőre befejeződik a közmű-hálózat kiépítése, és elkezdődhet a próbaüzem.

 Kedvezményezett elérhetőségei:
Szendrőlád Község Önkormányzata
3751 Szendrőlád, Fő út 63.
Tel.: 06-48-469-348
Fax.: 48/529-202
e-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
 
 

 
 
Sajtóközlemény

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEGKEZDŐDTEK A SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁSI MUNKÁK SZENDRŐLÁDON
2012/12/10


Szendrőlád Község Önkormányzata 2010. évben támogatást nyert az „ÉMOP-3.2.1/A-09-2010-0008 – 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése (LHH)” kiíráson a szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítómű kiépítésére, így megvalósulhat a kommunális folyékony hulladék korszerű gyűjtése és tisztítása. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 371 191 952 Ft. A csatorna-hálózat várhatóan 2013. májusában elkészül, majd a sikeres próbaüzem után az év végén átadásra kerül.


Többéves előkészítést követő eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása után nyílt lehetősége Szendrőlád településnek arra, hogy megbízást adjon a FER-3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft.-nek az összesen nettó 371,2 millió Ft elszámolható összköltséggel megvalósuló települési csatorna-hálózat és korszerű tisztítótelep építésére.

A projekt az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében és a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet segítségével valósulhatott meg.

 Kedvezményezett elérhetőségei:
Szendrőlád Község Önkormányzata
3751 Szendrőlád, Fő út 63.
Tel.: 06-48-469-348
Fax.: 48/529-202
e-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
 
 
 
Bővebben...
 
Gyermekvédelmi rendelet tervezet 2012.
Gyermekvédelmi rendelet tervezet 2012. >>
 
Orvosi rendelő épületének korszerűsítése és akadálymentesítése
Orvosi rendelő épületének korszerűsítése és akadálymentesítése
 
Szendrőlád,a 240/2006.(XI.30.)Korm.rend. értelmében az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliséggel sújtott,továbbá a 311/2007.(XI.17.)Korm.rend. alapján komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérséghez tartozó település.Az elmaradottság mérséklése érdekében az önkormányzat minden adandó lehetőséget kihasznál a fejlesztésre,így a jelen projekt keretében elnyerhető 95%-os támogatás igénybevételével orvosi rendelőjének korszerűsítését kívánja megvalósítani.
 
- Nyert a pályázat
 
2010. május 26.

Szendrőlád Község Önkormányzata, "Orvosi rendelő épületének korszerűsítése és akadálymentesítése" címmel, sikeres pályázatot nyújtott be, az ÉMOP-4.1.1/C számú - "Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben" címmel kiírt programra. A beruházás, a Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott 19.999.409,- Ft támogatásnak és az önkormányzat által biztosított 1.052.601,- Ft saját forrásnak köszönhetően, 21.052.010,- Ft értékben valósul meg.

- Támogatási Szerződés megkötése
2010. október 21.

Szendrőlád Község Önkormányzata által benyújtott, "Orvosi rendelő épületének korszerűsítése és akadálymentesítése" című pályázat - mely az ÉMOP-2009-4.1.1/C számú, "Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése a komplex telep programmal kezelendő LHH kistérségekben" címmel kiírt program keretein belül valósul meg - Támogatási Szerződésének aláírására a nyertes önkormányzat és a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. között 2010. október 21-én került sor.

- Munkaterület átadása
2011. augusztus 1.

Szendrőlád Község Önkormányzata által sikeresen benyújtott, "Orvosi rendelő épületének korszerűsítése és akadálymentesítése" című pályázatban érintett területet a kivitelező Mónusz Kft. 2011. augusztus 1-én átvette, az építési munkálatokat megkezdte.

- Műszaki átadás-átvétel
2011. november 03.

Szendrőlád Község Önkormányzata által benyújtott, "Orvosi rendelő épületének korszerűsítése és akadálymentesítése" című projekt építési munkálatai befejeződtek, a beruházás műszaki átadás-átvétele - szerződés szerint - 2011. október 17-én megkezdődött, lezárására 2011. november 3-án került sor.
 
- Ünnepélyes átadás
2011. december 16.

Szendrőlád Község Önkormányzata által sikeresen benyújtott „Orvosi rendelő épületének korszerűsítése és akadálymentesítése” című pályázat befejeződött, az ünnepélyes átadás 2011. december 16-án megtörtént.

- Projekt zárás
2012. január 31.

Szendrőlád Község Önkormányzata által sikeresen benyújtott „Orvosi rendelő épületének korszerűsítése és akadálymentesítése” című pályázat befejeződött, az elszámolás megtörtént.
 
Orvosi rendelő épületének korszerűsítése és akadálymentesítése
 
Összefoglaló a teljes projekt szakmai előrehaladásáról
Összefoglaló az „Intelligens Iskola” létrehozása Szendrőládon az oktatási informatikai infrastruktúra fejlesztésével tárgyú program szakmai előrehaladásáról
 
Összefoglaló az „Intelligens Iskola” létrehozása Szendrőládon az oktatási informatikai infrastruktúra fejlesztésével tárgyú program szakmai előrehaladásáról

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0216.számú pályázat kedvezményezettje  Községi Önkormányzat Szendrőlád. A projekt megvalósítási időszaka 2011.január 13. - 2011. november 30.

A projekt megvalósítása a közbeszerzési eljárás megindításával kezdődött.
A Szendrőlád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közbeszerzés bonyolításához külső segítségként  megbízta közreműködőként a Dr. Deme Lászlóné Ügyvédi Irodát.
A közbeszerzési eljárás 2011. június 24. napján indult és miután három eljárás eredménytelenül zárult végül a negyedik eljárás sikeres lefolytatását követően 2011. november 10. napján szerződéskötéssel végződött. A négy eljárásban összességében 19, IKT eszközök forgalmazásával foglalkozó cég lett felkérve ajánlattételre. A nyertes ajánlattevő, amely minden előírt dokumentumot határidőre benyújtott a Chipland Kft. lett /3530. Miskolc, Rákóczi F. u. 14./. Velük történt meg a Szállítási Szerződés megkötése 2011.november 10. napján.
A közbeszerzési eljárás egyes lépéseiről a megadott határidőben tájékoztattuk, állásfoglalást kértünk, adatot szolgáltattunk a közreműködő szervezetet számára / ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-t/, Minden egyes közbeszerzési eljárásról megküldtük a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan keletkezett dokumentumokat.

2011. november 30. napján a pályázatban megnyert IKT - eszközök hiánytalanul megérkeztek telephelyre /Napköziotthonos Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola 3751. Szendrőlád, Völgy út 3./:
  • 31 db Iskolai PC
  • 5 db  Tantermi csomag
  • 1 db  Alkalmazás szerver
  • 1 db Szerver szoftver
  • 1 db WIFI csomag
  • 1 db SNI III  (gyengénlátó) csomag
  • 1 db SNI V (mozgássérült) csomag
2011. november 29-30. napján a nevelőtestület számára (2x15 fő részére) a Stiefel Eurocart Kft. (1155. Budapest, Kolozsvár u. 13.) 10X50 perc időtartamban gyakorlatorientált képzést tartott az interaktív táblák használatáról, melynek elvégzéséről minden pedagógus a felnőttképzési szerződés alapján igazolást kapott.

Projektzáró rendezvényt 2011. december 21. napján tartottunk, melynek keretében ismertettük a projekt történetét és a megvalósulás lépéseit. A rendezvény után az interaktív táblákkal felszerelt tantermekben minden pedagógus táblabemutatót tartott a gyerekeknek, szülőknek és a meghívott vendégeknek.

Célunk, hogy a fenntartási időszakban az IKT - eszközök használatával a hatékonytanulás -tanítás folyamatát elősegítsük és a tanulók tanórai motiváltságát, tanulási eredményességét fokozzuk.
 
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
 
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
Szendrőlád Község Önkormányzata, „Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon” címmel, sikeres pályázatot nyújtott be, az ÉMOP-2007-3.1.3. számú - „Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés” címmel kiírt programra. A beruházás, a Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott 15.913.614,- Ft támogatásnak és az Önkormányzat által biztosított 1.768.179,- Ft forrásnak köszönhetően, 17.681.793,- Ft értékben valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 15.913.614,- Ft.
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
 
 
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
Szendrőlád Község Önkormányzata által benyújtott Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon című pályázat - mely az ÉMOP-2007-3.1.3. számú, „Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés” címmel kiírt program keretein belül valósul meg – Támogatási szerződésének aláírására a nyertes önkormányzat és az Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.(3525 Miskolc, Széchenyi István utca 107.) között 2010. június 23-án került sor.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 15.913.614,- Ft.
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
 
 
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
Szendrőlád Község Önkormányzat által sikeresen benyújtott Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon című pályázat - mely az ÉMOP-2007-3.1.3. számú, Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés címmel kiírt program keretein belül valósul meg – építési munkálatainak elvégzéséhez a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljáráskeretében megtörtént. A nyertes a Mónusz Kft. lett.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:15.913.614,- Ft.
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
 
 
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
Szendrőlád Község Önkormányzat által sikeresen benyújtott Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon című pályázat - mely az ÉMOP-2007-3.1.3. számú, Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés címmel kiírt program keretein belül valósul meg – által érintett területet a kivitelező, a Mónusz Kft. átvette, az építési munkálatokat megkezdte.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 15.913.614,- Ft.
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
 
 
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
Szendrőlád Község Önkormányzat által sikeresen benyújtott Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon című pályázat - mely az ÉMOP-2007-3.1.3. számú, Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés címmel kiírt program keretein belül valósul meg – által érintett területen a kivitelező, a Mónusz Kft. a területrendezési munkálatokat megkezdte.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 15.913.614,- Ft.

Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
Polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése Szendrőládon
 
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

Találatok 37 - 48 / 58
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)
Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Szendrőlád községben
Komplex Humán Szolgáltatásfejlesztés Edelény Térségében
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Magyar Falu Program

Ma 2020. szeptember 21. hétfő, Máté és Mirella napja van.

Önkormányzat
Álláshirdetések
Közérdekű adatok
Közadatkereső
Községháza
Képviselő testület
Ügyintézés
Bizottságok
Elérhetőségek
Pályázatok
Üvegzseb
Közbeszerzés
Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre
Időközi választások
Választás, népszavazás
Depónia építés
Választás 2014.
Helyi adók
Bölcsőde kialakítása
Választás 2019
Választások, szavazások
Közadatkereső

Tárhely Eger, Online marketing Eger, Webfejlesztés Eger, SharePoint Eger, Weblap készítés Eger, Honlap készítés Eger, Webáruház készítés Eger, Webdesign Eger, akadálymentesítés, akadálymentes honlap, akadálymentes weblap, weblap sablon, honlap sablon, honlap sablonok Pécs állás, állás Pécsen, Pécs munka. ercsiallas.hu erdallas.hu fehergyarmatallas.hu gardonyallas.hu salgotarjanallas.hu gyulaallas.hu godallas.hu gyalallas.hu gyomaendrodallas.hu gyomroallas.hu Gyongyosallas.hu KaposvarAllas.hu EsztergomAllas.hu Hírlevél küldés kuponok
Google PageRank

© 2020 www.szendrolad.hu
Joomla! egy GNU/GPL Licensz alatt kiadott szabad szoftver
IT-Nav Hungary :: Online marketing :: Webdesign :: Honlap fejlesztés :: Webáruház készítés :: Tárhely :: Domain név bejegyzés :: SharePoint